Oslo og Akershus

E-postadresse:
oslo.nkp@gmail.com

Adresse:
Helgesens gt. 21, 0553 Oslo

Telefon: 22 71 60 44

 

Leder: Rune Magnus Vold, e-post: rune.vold@nkp.no   Telefon 479 95 228

Sekretær: Knut Arne Wold, e-post:  knut.arne@nkp.no Telefon 967 14 933

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!