Ja det blir du!

  • Endringer i Valgloven krever at partier som ikke fikk 5000 stemmer ved forrige valg må ha 500 underskrifter i hvert fylke for å få delta.
  • NKP må ha 500 underskrifter i Sør-Trøndelag selv om partiet har vært registret siden 1923 og deltatt i alle valg.

 

Vi trenger din hjelp!

Signer valgliste Sør-Trøndelag

 

Ingen forpliktelser å stemme på NKP. Det eneste du gjør er å styrke ytringsfriheten og demokratiet. Alle underskrifter er konfidensielle hos Valgdirektoratet.

 

 

 

Takk for hjelpa

og send gjerne siden videre til en venn som ønsker ytringsfrihet

 

 

 

 

 

 

Les mer om vårt parti her

Les vår avis Friheten her

 

 

 

 

 

Bor du ikke i Sør-Trøndelag, finner du resten av fylkene vi stiller liste i her:

Finnmark 

Troms

 Nordland 

Nord-Trøndelag 

 Møre og Romsdal 

Aust-Agder 

 Vest-Agder 

Telemark

Rogaland

Oslo

Buskerud

Vestfold

Oppland 

Hedmark

Sogn og Fjordane

Hordaland

Akershus

 

 

 

SOSIALISME ELLER GLOBAL ØKOLOGISK KATASTROFE

Javier Sandoval Guzman, Oslo og Akershus NKP
Alle vi som vil redde verden fra en global og uopprettelig økologisk katastrofe, er dessverre alltid begrenset til å vinne små og ubetydelige kamper, hvis vi ikke lærer å se problemene og deres symptomer i en sammenheng. Da må vi forstå at disse problemene alltid har samme kilde: kapitalismen (i alle sine varianter). Sjansene til å vinne kampen mot vår selvdestruksjon som menneskehet er ikke høy hvis vi ikke lærer å forene våre kamper, basert på en forståelse og anerkjennelse av den felles fienden. Og vi må overbevise oss selv om at en annen og bedre verden er mulig, en verden basert på solidaritet, uten noen form for utnyttelse, med respekt for hvert levende vesen (inkludert oss), og for vår moder jord. Et slikt alternativ kan bygges ved en demokratisk og aktiv deltakelse av alle mennesker i samfunnet, uten unntak, med den felles forståelsen at vi, ved å sikre frihet og lykke til alle, kan sikre vår egen lykke. Dette alternative systemet, som er eneste mulighet til å sikre oss en bærekraftig framtid, kaller vi sosialismen.
Hvorfor ikke kapitalisme? I sin essens og praksis er kapitalistisk produksjon avhengig av å drive rovdrift mot naturressurser og holde menneskene ubevisst om konsekvensene av dette. Hvis kapitalismen slutter å gjøre dette, slutter den å eksistere, og dette ønsker selvfølgelig ikke den rikeste 1 prosenten av verden som kontrollerer de politiske beslutningene som styrer oss. I en mer detaljert beskrivelse påviste Karl Marx at den kapitalistiske produksjonen danner en "metabolsk rift" (eller en sprekk i stoffskiftet) i den sosiale metabolismen som presenteres av naturlovene. Kapitalistisk produksjon krever akkumulasjon og stadig økning av folk i store sentra. Hoved konsekvensene av denne prosessen er at den historiske motivkraften i samfunnet akkumuleres, og at en metabolsk interaksjon mellom mennesker og naturen forhindres. På den måten, blir alt vi forbruker av mat og klær tatt vekk fra naturens bestanddeler, de returneres ikke og dermed ødelegges den naturlige tilstanden for varig fruktbarhet. For å kunne lykkes må kapitalistisk landbruk søke etter å drive rovdrift på arbeiderne (med å øke arbeidsintensitet, redusere lønn og forverrede arbeidsforhold, m.m.). Men Marx la til at i kapitalistisk landbruk er «alle fremskritt i jordens fruktbarhet i en gitt tid, for å øke produksjonen (og dermed overskuddet), er en fremgang som fører til ødeleggelse av de mer langvarige kildene til den fruktbarheten».
Hvorfor trenger vi sosialisme for en bærekraftig framtid? Mange har argumentert for at løsninger skal komme hvis statene kjemper for å forbedre institusjoner og regulering til å kunne bygge en «miljøvennlig kapitalisme». Disse menneskene stoler på at det er mulig å adoptere en global bærekraftig utvikling under kapitalisme. I Norge hører vi det fra representanter av miljøvennlige organisasjoner, som MDG, Greenpeace, og Framtiden i våre hender, som har ledere som ikke ser kapitalisme som det største problemet. Disse organisasjonene klarer dessverre ikke å gjenkjenne essensen og årsaken til eksistensen av kapitalisme, som er profittskaping. Derfor er nesten alle vedtatte tiltak for å bekjempe klimaendring i kapitalistiske økonomier kun lønnsomme miljøløsninger som karbonhandel eller biodiesel. De klimatoppmøtene, som den i København i 2009, ser i slike beslutninger en suksess, noe som vi selvfølgelig ikke har sett i virkeligheten. De "historiske utslippene" knyttet til den industrielle revolusjonen i vesten har vært i drift i mer enn to århundrer og utvidelsesprosessen av det økologiske fotavtrykket i vestlige land har vært spektakulær siden 1970-tallet. Den parallelle konferansen Klimaforumet sa, at det vi trenger er en «systemendring.» Og hva slags radikal endring er fornuftig da, og i hvilken retning? Mange prøver også å ta avstand fra politikk når de kjemper for miljø, og vil ikke ta politisk side. De forstår dessverre ikke at alt vi gjør i livet er knyttet til politikk, og spesielt når vi vil redde verden. Da er spørsmålet her om vi trenger sosialisme for å gjøre dette. I en sosialistisk utvikling, er produksjonen avgjort basert på menneskelige behov for et sunt liv, og ikke basert på kunstige behov som markedet skaper for oss. Sosialismen gjenkjenner den naturlige forbindelsen mellom mennesker og miljø, og betrakter mennesker som en del av naturen som må passes på, som en helhet og som hver enkelt del.
Vi har vært vitne til ulike eksperimenter av sosialisme gjennom historien, og vi skal ikke ha en debatt om dem her. Derimot er det verdt å si at noen av disse eksperimentene ikke overlevde «miljø-æra» eller miljøbevissthet som oppstod fra slutten av 1980-tallet. Disse eksperimentene overgikk til en ekstrem versjon av produktivismen, som preget tidlig tjuende århundres modernitet, for å kunne bl.a. utvikle landet og bekjempe fattigdom. Noen av de få eksperimentene som har overlevd til nå, viser en blanding av kapitalisme og sosialisme som ikke tillater en vurdering av hva en utvikling mot sosialisme kan tilby når det gjelder økologi og miljø.
La oss derfor si litt om noen eksempler av land som ikke har forrådt prioriteringen av en sosialistisk utvikling, til tross for permanent angrep fra store økonomiske makter i verden som ikke vil tillate noen suksess for sosialisme.
Første og beste eksempel er Cuba, for dets langvarig kamp mot kapitalisme, mot alle odds, til tross for en kriminell blokade som har nektet forbedringen av materielle forhold for Cubas befolkningen i mer enn 50 år.
Det påvises at Cubas valg å implementere økologiske og bærekraftige metoder ble vedtatt siden revolusjonens begynnelse i 1959. Cuba valgte en økologisk vei for utvikling som kombinerer bærekraft, egenkapital og mål om livskvalitet. Økonomisk utvikling kompatibel med miljøvern, som inkluderer forpliktelse til et integrert program for verneområder, permakultur og agro-økologisk landbruk (dvs. komplekse og integrerte systemer av poly-kultur som er selvforsynt) og et banebrytende urbant landbruk («organopónicos») fra 80-tallet. Miljøgruppen WWF har i sin toårige "Living Planet Report 2016" for andre gang erklært at Cuba har den mest bærekraftige utviklingsmodellen på planeten.
Bolivia og Ecuador er andre eksempler på land som har valgt en utvikling fram mot sosialisme (derfor har også de problemer med USA og økonomiske makter i verden). Begge land har innlemmet rettighetene til moder jord i sin grunnlov.
Da kan vi si at ikke bare små landsbyer kan vise oss veien, som er det eneste som dessverre mange miljøorganisasjoner i Europa bryr seg om. Det er også hele land som har valgt en bærekraftig framtid hvor det fungerer, til tross for mange feil, og intern og ekstern motstand. De er virkelige og de eksisterer fortsatt, og tilbyr oss å komme og lære hvordan vi sammen kan bygge en bærekraftig framtid. Disse eksemplene må vi samtidig forsvare før store finansielle og økonomiske makter river dem ned, med vellykkede metoder som økonomiske og politiske sanksjoner. I tillegg søker de å skape kaos, med betalte opposisjonsgrupper fra rike klasser som krever demokrati med granater, som støttes av styrt ensidig propaganda fra «mainstream» media, som vi passivt applauderer.
Men, det er ikke for sent til å reagere. La oss forsvare de frøene til en alternativ verden som ennå eksisterer!
Rosa Luxemburgs uttalelse «sosialisme eller barbari», kan i dag omskrives til «sosialisme eller global økologisk katastrofe.»

Utskrift E-post

NKP Nyhetsbildet

NKP Nyhetsbildet består av en rekke kildenettsteder og informasjoner. Med NKP Nyhetsbildet skal du kunne oppdatere deg på nyhetsbildet til enhvertid, objektivt og kildehenvist.

Utskrift E-post

Frihetens utsalgssteder

Frihetens utsalgssteder i Narvesen er følgende

Oslo NARVESEN OSLO CITY, UNDERETG.   STENERSGT. 1   0050 OSLO
Oslo NARVESEN 417 OSLO S   JERNBANETORGET 1   0154 OSLO
Oslo NARVESEN 830   JERNBANETORGET 1   0154 OSLO
Oslo NARVESEN 854   JERNBANETORGET 1   0154 OSLO
Oslo NARVESEN 870   JERNBANETORGET 4   0154 OSLO
Oslo NARVESEN 852   STORTORVET 8   0155 OSLO
Oslo NARVESEN 844   STORTORGET 9   0155 OSLO
Oslo NARVESEN 834   JOHANNE DYBWADS PLASS 1   0161 OSLO
Oslo NARVESEN 837   JOHANNE DYBWADS  PLASS 1   0161 OSLO
Oslo NARVESEN 804   STORTINGSGT 24   0161 OSLO
Oslo NARVESEN 801   HOLBERGSGT 30   0166 OSLO
Oslo NARVESEN 841   WALDEMAR THRANESGT 72   0175 OSLO
Oslo NARVESEN 868   HAMMERSBORGGT 2   0181 OSLO
Oslo NARVESEN 831   STORGT 53   0182 OSLO
Oslo NARVESEN 892 GUNERIUS   STORGT   0184 OSLO
Oslo NARVESEN 864   SCHWEIGAARDSGT 6   0185 OSLO
Oslo NARVESEN 862   FREDRIK STANGSGT 41   0264 OSLO
Oslo NARVESEN 851   KARENSLYST ALLE 11   0278 OSLO
Oslo NARVESEN 803 MAJOURSTUA STASJO   MAJORSTUA STASJON   0302 OSLO
Oslo NARVESENBUTIKKEN   VALKYRIEGT 5   0366 OSLO
Oslo NARVESENS 836   MAJORSTUHUSET   0366 OSLO
Oslo NARVESEN 593   TORSHOVGT 6   0476 OSLO
Oslo NARVESEN 508   THV MEYERSGT 35   0555 OSLO
Oslo NARVESEN 505   CHRISTIAN MICHELSENSGT 1   0568 OSLO
Oslo NARVESEN 500   TØYEN T-BANE STASJON   0653 OSLO
Oslo NARVESEN 583  BØLER SENTER   UTMARKVN 1   0689 OSLO
Oslo NARVESEN 587   T-BANEN  MUNKELIA   1150 OSLO
Akershus NARVESEN KIOSK   LYSAKER JERNBANESTASJON   1366 LYSAKER
Akershus NARVESEN JERNBANESTASJONEN   TORVVN 4   1383 ASKER
Akershus NARVESEN 418   KNUT ASKERSV   1383 ASKER
Akershus NARVESEN 109   AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS   1474 NORDBYHAGEN
Østfold NARVESEN KIOSK   JERNBANESTASJONEN   1531 MOSS
Østfold NARVESEN 135   ST OLAVSGT 2   1606 FREDRIKSTAD
Østfold NARVESEN 132   BROCHSGT 7 - 11   1607 FREDRIKSTAD
Østfold NARVESEN 392   WALKERSGT 4  (LEGGES I KASSE)   1771 HALDEN
Østfold NARVESEN 215   JERNBANESTASJONEN   1850 MYSEN
Buskerud NARVESEN 536   TORGET VEST RÅDHUSGT 2   3016 DRAMMEN
Buskerud NARVESEN 351   BRAGERNES TORG   3017 DRAMMEN
Buskerud NARVESENS 353   JERNBANEST   3044 DRAMMEN
Vestfold NARVESENS 474   JERNBANEGATEN   3110 TØNSBERG
Vestfold NARVESEN 461   JERNBANESTASJONEN   3210 SANDEFJORD
Buskerud SPAR SUNDVOLDEN   DRONNINGVEIEN 3   3531 KROKKLEIVA
Telemark NARVESENS 369   LIEGT 10   3717 SKIEN
Telemark NARVESEN 361   ARKADEN HANDELSTORGET   3724 SKIEN
Telemark NARVESEN 327   ULEFOSSVN 32   3730 SKIEN
Telemark NARVESEN 453   JERNBANEST   3916 PORSGRUNN
Rogaland NARVESEN 380   STAVANGER JERNBANESTASJON   4005 STAVANGER
Vest-Agder NARVESEN 438   MARKENSGT 20 A   4611 KRISTIANSAND S
Hordaland NARVESEN 759   TORGALMENNINGEN 1A   5014 BERGEN
Hordaland NARVESEN 762   OLAV KYRRESGT 11   5014 BERGEN
Hordaland NARVESEN 749   TORGET 6A   5014 BERGEN
Hordaland NARVESEN 105   JERNBANESTASJONEN   5015 BERGEN
Hordaland NARVESEN 768   RUTEBILSTASJONEN   5015 BERGEN
Hordaland NARVESEN 769   SLETTEN SHOPPINGSENTER   5081 BERGEN
Hordaland NARVESEN 773   LODDEFJORDVN 2   5171 LODDEFJORD
Hordaland NARVESEN 650   BORGGT 3   5417 STORD
Møre og Romsdal NARVESEN 316 GRIMMERGÅRDEN   R.RØNNEBERGSGT 21   6002 ÅLESUND
Sogn og Fjordane NARVESEN 634   STOREHAGEN 4   6800 FØRDE
Sør-Trøndelag NARVESEN 263   FOSENKAIA 1   7010 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag NARVESEN 347   DRONNINGENSGT 7   7011 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag NARVESEN 328   RUTEBILSTASJONEN   7012 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag NARVESEN 307   STATSING DAHLSGT 5   7015 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag NARVESEN KIOSK   BYÅSEN BUTIKKSENTER   7020 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag NARVESEN 174   FALKENBORGVEIEN 5   7044 TRONDHEIM
Nord-Trøndelag NARVESEN 196   MOAFJÆRA 14   7606 LEVANGER
Nord-Trøndelag NARVESEN 306   POSTBOKS 2515   7729 STEINKJER
Nord-Trøndelag NARVESEN 350   POSTBOKS 51   7801 NAMSOS
Nordland NARVESEN 382 NARVIK STORSENTER   KONGENS GATE 66   8514 NARVIK
Nordland NARVESEN 676   POSTBOKS 90   8601 MO I RANA
Nordland NARVESEN 299   FRIDTJOV NANSENSGT 19   8622 MO I RANA
Nordland NARVESEN 282 KAIA   POSTBOKS 608   8801 SANDNESSJØEN
Troms NARVESEN 387   NERSTRANDA 9   9008 TROMSØ
Troms NARVESEN MEDIA MAGASIN   STORGT.67   9008 TROMSØ
Troms NARVESEN 655   BYTERMINALEN   9405 HARSTAD
Finnmark NARVESEN 682   ALTA STORSENTER  (BOKS 1013)   9503 ALTA
Finnmark NARVESEN   679   LØKKEVN 43   9510 ALTA
Finnmark NARVESENS KIOSK   SORENSKRIVERVN 15   9511 ALTA
Finnmark NARVESEN KIOSK   RÅDHUSPLASSEN   9600 HAMMERFEST
Finnmark NARVESEN KIOSK   HAMMERFEST SYKEHUS   9600 HAMMERFEST
Finnmark NARVESEN 629   POSTBOKS H   9735 KARASJOK
Finnmark NARVESEN KIOSK   POSTBOKS 343   9751 HONNINGSVÅG
Finnmark NARVESEN 669   DR. WESSELGT. 19   9900 KIRKENES
Finnmark NARVESEN KIOSK   STORGT 19   9980 BERLEVÅG

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!