Å FRASKRIVE SEG ANSVAR!

FNs migrasjonsavtale fra Marrakesh, 2018, er ansvarsfraskrivelse.

Millioner av mennesker er på flukt fra fattigdom, flere vil komme.

I over 500 år har kongehus, adel og borgerskap ødelagt folk og nasjoner, tilegnet seg rikdommer og holdt dem nede. I de siste århundrene har også USA og Japan kastet seg inn i undertrykking og plyndring. I dag fremstår USA som den største forbryteren.

Ødeleggingen av mennesker og natur, har på grunn av denne politikken ført til katastrofe: Mennesker dør, sulter, mangler vern mot sykdom og har ikke muligheter til å leve et godt liv. Den historiske og dagens plyndring, har ført menneskeheten og det biologiske livet inn i en

miljø- og klimakatastrofe som er farlig og som ingen vet utgangen av.

De siste tiår har den vestlige imperialismen med USA, EU og deres krigsredskap NATO, ført krig og ødeleggelser som har medført nasjonale katastrofer i flere land. Migrasjon er altså ønsket politikk, og landene må sende sine folk på flukt: tidligere Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Jemen.

Hva blir resultatet av denne hensynsløse og kriminelle politikken?

Store folkemengder dør, livsgrunnlag er revet bort og de som er i stand til det, flykter. Politikerne og finanskapitalen tar ikke ansvaret for sine handlinger. De skjuler resultatet av sine forbrytelser. Ingen toppolitikere fra USA, EU og Norge er stilt til ansvar for sine forbrytelser og dømt av det internasjonale rettssystemet. Hvem står bak denne FN-avtalen?

FN har arbeidet med dette dokumentet i årevis. Pådriveren har vært Peter Sutherland i Goldman Sachs. Han opprettet Global Forum on Migration and Development (GFMD) for å legge til rette for storstilt masseinnvandring av folk, fordi han mente at dette tjente kapitalismens behov. World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har arbeidet målbevisst for å skape masseinnvandring. Hensikten er klar: Billig arbeidskraft som ikke tør å organisere seg i fagforeninger, som polakker, estlendere og litauere som arbeider i Norge under EØS-avtalen. Fagorganisere de seg, får de ikke arbeid neste gang de drar til Norge.

Masseinnvandring fører til at det oppstår motsetninger mellom landets befolkning av arbeidsfolk og fattige, mot de fremmede. Dette fører til at samholdet som er nødvendig, for å kjempe mot kapitalismens/regjeringens stadige angrep på lønn og velferd, blir svekket, slik kapitalistene ønsker. En konsekvens av migrasjonsavtalen, er at den bryter ned den nasjonale sjølstendigheten og sjølråderetten. Da folket sa NEI til EU, lurte Stortinget oss inn bakveien via EØS-avtalen.

Den internasjonale finanskapitalen ønsker ingen sterke nasjonalstater.

Den vil overstyre nasjonene slik at den kan fortsette å plyndre. Det er lett å bli sjarmert eller forvirret av at det er FN som står bak migrasjonsavtalen, men FN av i dag, er et politisk redskap for den vestlige imperialismens plyndringer. De toneangivende kreftene i FN, dekker over kreftene som plyndrer, de tier om at det er kapitalismens vesen, som bærer hovedansvaret for plyndringen, krigene og elendigheten. De tør ikke si ifra om at det er kapitalismen som må bære hovedansvaret.

Den internasjonale og nasjonale finanskapitalismen må stilles til ansvar og dømmes for sine forbrytelser mot land og folk. Regjeringene i USA, EU, Japan og Norge må tvinge gjennom gjeldssanering til fordel for utviklingslandene. Det må bygges ut infrastruktur, uten profitt i disse landene, støtte som sikrer landenes selvforsyning. De kapitalistiske landene må ta hovedansvaret for å stoppe klima- og miljøkatastrofen.

Til kamp mot kapitalismen og den internasjonale finanskapitalen, forsvar nasjonenes sjølstendighet og sjølråderett. Til kamp mot migrasjonsavtalen!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder

Stig Ødegaard, 1. sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!