SOLIDARITET MED VENEZUELA

Tror Ine Eriksen Søreide (H) virkelig at Venezuela ønsker hjelp fra den norske regjeringen?

Den norske borgerlige regjeringen har støttet USA- og EU-imperialismens økonomiske sanksjoner, blokader og tokt. Dette forsterker de urimelige forholdene befolkninger lever i.

«Hjelpen» Søreide tilbyr vil være medvirkende til å jevne Venezuela med jorden, slik som skjedde i Syria. Ingen andre enn profitørene, som hittil har spent ben for Venezuelas utvikling, sikres.

Internasjonale valgobservatører har aldri hatt noe å utsette på de demokratiske valgene i Venezuela. 68 % har valgt Maduro. Til sammenligning vant Trump med 46 % av stemmene.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) viser solidaritet med den lovlig valgte sosialistiske presidenten Nikolas Maduro. Vi støtter arbeiderklassen i alle land, og tar derfor også klar avstand fra imperialismens inngripen og oljejakt i Venezuela.

Hands off Venezuela!

Runa Evensen, leder.

Stig Ødegaard, 1.sekretær.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!