Norges Kommunistiske Parti støtter Chiles sosiale opprør!

«Det gjelder ikke 30 pesos – men 30 år med privatisering og ulikhet».

 Et enestående sosialt opprør med massive demonstrasjoner har spredd seg over hele Chile, med krav om en endelig løsning på nasjonens økonomiske og sosiale problemer. Presidenten har svart med å mobilisere 20000 militære tropper.
Media har rapportert (29.10.2019) om 42 døde, 121 savnede og mer enn 12 kvinner voldtatt som følge av politiets brutale undertrykkelse.
Hva president Pinera hittil har gjort er å skape polarisering og opphisselse i landet advarte president Barbara Figueroa i Arbeidernes Faglige Fellesorganisasjon (CUT), som er den mektigste faglige organisasjonen i Chile.
Store demonstrasjoner fant sted i Valparaiso region, og viktige motorveier ble blokkert i Araucania.
Tre tiår med neoliberale regjeringer har ført til at Chile som er et av landene i Latin-Amerika med høyest BNP er blitt et av landene med størst ulikhet.
1 % av befolkningen eier 30 % av inntektene, som plasserer landet blant de 15 med størst ulikhet i verden.
Rettighet til vann, som FN anerkjenner som en menneskerett, er privateid i Chile.
Nesten halvdelen av befolkningen er forgjeldet, selv studenter må oppta lån for å betale sin skolegang.
Demonstrantene krever grunnleggende sosialisering av Grunnloven, og at presidenten går av.
NKP uttrykker full solidarisk støtte til det Chilenske folkets opprør mot fascisten Pinochets neoliberale Grunnlov og alle dens usosiale lover og forordninger.
NKP oppfordrer alle progressive krefter til å uttrykke solidarisk støtte til det Chilenske folkets kamp for nasjonale sosiale og demokratiske framskritt og rettigheter.

Runa Evensen, leder                                    
Svend Haakon Jacobsen, Internasjonal sekretær
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!