Frem for fred i Midt-Østen

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fordømmer den farlige politikken til USA-imperialismen og dens allierte. Bakstreverske og antifolkelige ledere må ikke få starte en ny krig i Midt-Østen. Lederne er den amerikanske regjeringen, inkludert den reaksjonære regjeringen i Saudi Arabia og den rasistiske israelske regjeringen; samt den intervensjonistiske politikken til det iranske regimet i regionen, inkludert i Irak og Libanon. Arbeiderklassen i regionen har i tiår levd med krig, utplyndring og undertrykking. For verdens fremtids skyld må dette ta slutt.

USAs lederskap har ingen skrupler og ingen moral; de respekterer få internasjonale lover og avtaler. Deres metoder og handlinger gjør USA sannsynligvis til historiens aller største forbryter. Makt og profitt er det eneste de er opptatt av.
NKP fordømmer terror-drapene i Midt-Østen. Situasjonen i regionen kan med dette komme helt ut av kontroll og få uforutsette konsekvenser for hele verden. Brudd på folkeretten ved henrettelser i annenmanns land, senker grensen for å likvidere andre lands representanter uten rettssak og dom. Det er ikke greit. Hvem blir den neste? Skurker er det nok av, men de må stilles til ansvar for sine handlinger på lovlig og fredelig vis. Likvideringene kan komme til å fyre oppunder ytterligere nasjonalistiske holdninger og gjøre det enda vanskeligere for fredelige folkebevegelser til å overvinde sine korrupte, udemokratiske og undertrykkende regimer.
NKP krever at alle nasjoner skal ha rett til full selvstendighet og at de kan forsvare landets integritet og uavhengighet. Krig er i strid med det arbeidende folks interesser, og er kun til fordel for folkefiendtlige styrker hvor krigskapitalen profitterer. Den miljøskadelige krigsindustrien må skrotes.
NKP oppfordrer alle antiimperialistiske og fredselskende krefter om å vise motstand til opptrappingen av krigen i Midt-Østen for å forhindre ytterligere militære konflikter og flere likvideringer. Landene i Midt-Østen må få fred til å utvikle seg, slik at også de kan løfte folk og land ut av fattigdom og underutvikling.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!