Hemmelig salg av folkets eiendom

Ikke bare er 77% av vår produktive skog eiet av private, noe som er på topp i Europa og også mer enn i USA. Men istedenfor å gi folket tilbake noe av den mektige landandelens nedarvede eiendommer, har regjeringen Solberg gitt ytterlige mulighet for norske og muligens utenlandske kapitalinteresser å øke sitt domene. I hvert fall holdes det strengt hemmelig hvilke disse oppkjøpere er, som tilbys hele 30 eiendommer på 32 000 dekar. Ifølge Dagsavisen er det så godt som umulig å finne ut av det. «Vi ønsker ikke å tilfredsstille folks nysgjerrighet» sier prosjektleder Anders Opgård ifølge avisa. At folkets rettmessige eiendom hemmeligstemples og selges i disse dager, som et resultat av Stortingets vedtak i 2016, er ikke vårt land verdig.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) har som prinsipp at jorda skal eies av alle, men det betyr ikke at vi vil ta levebrødet fra bonden og andre som arbeider i skog og mark. Det er her snakk om konsentrasjon av store landeiendommer på noen svært få, og det betyr makt til de som allerede sitter på milliardformuer. Til tross for allemannsretten, er likevel folks rettigheter begrenset og avhengig av de store grunneiernes velvilje. De sitter på eiendomsretten til jaktterreng, lakseelver og fiskevann, og det er deres rike familie og venner som nyter godt av å høste de gaver naturen gir, mens bare en tredel av jakttillatelser på elg og hjort kommer vanlig folk til gode. Også det å bryte av en grankvist anses som tyveri og juletre på kjelke finnes bare på julekort.
Ikke bare er skogen blitt de rikes domene, men også kystlinja fratas folket skritt for skritt ved at 8 av 10 gis dispensasjon mot byggeforbud i strandsonen, og det betyr at folket mister tilgang til bading og rekreasjon ved sjøen. Rundt Oslofjorden er det bare en tredel igjen til allmuen, og Siv Jensen vil gi ytterligere rettigheter til de bedrestilte.
NKP oppfordrer våre ærlige folkevalgte til å stoppe tyveri av folkets eiendom og rettigheter til naturens gleder.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!