Ungdommen er Norges framtid

Ikke bare er uskyldige mennesker straffet og fengslet i verdens beste land, men våger man å se bak de store ordene og manipulerte statistikker, så er det adskillig mer ved systemet som fortjener å bli omtalt som skandale. Når så mange som 2,5 millioner har vært innom dørene på NAV i løpet av et år, er det selve systemet som ikke fungerer.

Norges Kommunistiske Parti (NKP), som landets eneste systemkritiske parti, kan ikke stilltiende se på at et økende antall unge mellom 18 og 25 år faller inn i gruppen arbeidsuføre, for kanskje aldri noensinne å kunne delta i arbeidslivet. Det er en selvfølgelighet at de som er syke skal sikres et verdig liv, men ved de senere årenes fokus på sunnhet og pedagogisk ekspertise på alle nivåer, må det være klart at det er noe som ikke stemmer når depresjoner, selvskading og selvmord er blitt en del av mange unges liv. En årsak kan være at ungdommen utsettes for et massivt press av blant annet kynisk reklame og kroppspress, prestasjonspress, fattigdom eller rett og slett det at framtida mangler forutsigbarhet. Ingen kan lenger være sikker på at utdanning fører til sikkert arbeid i en kaotisk tilværelse. Når økende uførhet blant unge er resultatet, så går det i gal retning.
Et hvert menneske har innebygget arbeidsevne og ønske om å delta i samfunnet. I en verden med så mange teknologiske nyvinninger, skulle det være mange muligheter for tilpasset arbeid, og det finnes utallige oppgaver som venter på å bli løst. Det har lenge blitt fokusert på økonomisk utdanning og ikke-produktive jobber, dette på bekostning av håndverk og yrkesfag. Det er nevenyttige arbeidsfolk som har bygget landet, og det uten alle de teoretiske kravene som stopper mange ungdommer i dag. Det må settes inn alle nødvendige ressurser på yrkesutdanningene, slik at alle som vil kan fullføre fram til fagbrev.
NKP vil programfeste lærlingplasser til alle yrkesskoleelever. Det er nødvendig både for samfunnet og den enkelte. Det å sende så mange unge ut i en uvirksom tilværelse, er umenneskelig sløseri og et tegn på et land i systemkrise.

Runa Evensen, leder.
Stig Ødegaard, 1. sekretær.
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!