Gi pengene til folket

Stortinget har vedtatt å gi 100 milliarder i støtte til korona-rammede bedrifter, men vil ikke kreve at de avstår fra å betale utbytte.

Regjeringen gjentar mantraet om at vi «er alle i samme båt», men dette er nok et eksempel på at dette absolutt ikke er tilfelle: over 110 000 arbeidere har nå søkt om arbeidsledighetstrygd, det offentlige tar regningen for permitteringer, mens bedrifter får støtte i hundremillionersklassen, en støtte som kan gå til å betale utbytte til eierne. Dette er ikke dugnad, det er en gigantisk gavepakke fra arbeidende folk til de som har mest fra før.

Korona-krisen kom overraskende på mange, og det er ikke bedriftenes feil at de blir rammet. Allikevel: de samme bedriftene som nå får en gavepakke fra staten, har de siste årene betalt ut utbytte til sine eiere, et overskudd de har fått fordi de har betalt sine arbeidere mindre enn det arbeidet deres er verdt. Overskuddet kunne blitt spart for å takle dårlige tider, men det er ikke slik kapitalismen fungerer.

Merverdien tas ut i gode tider, og i dårlige tider? Da kommer gavepakkene fra staten. Overskuddet blir privatisert, og risikoen blir sosialisert. Permitterte arbeidere som snart må klare seg med inntil ⅓ mindre i lønn, kan trøste seg med at eierne av bedriften hvor de inntil nylig jobbet, snart får en gavepakke fra staten som de kan ta direkte ut i utbytte.

NKP mener: vanlige folk bør ikke lide på grunn av korona-krisen, men gavepakker til de rikeste er ikke måten å løse det på. Dersom staten skal gå inn og redde bedrifter, må staten få tilsvarende eierandeler. Krisen har vist hvor dårlig kapitalismen er til å takle kriser, da er ikke løsningen mer av det samme!

Runa Evensen, leder.

Alexander Sørnes, nestleder.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!