Stopp våbenkapløbet

Hvis vi følger påstanden om at sikkerhed kun kan opnås gennem en aggressiv udenrigspolitik og militær handling, står vi overfor store trusler mod vores eksistens.

Konsekvenserne af denne politik er en fortsat udvikling af- og trusler om brug af atomvåben og en militarisering af miljøet. For f.eks. Arktis gælder det hele verdensrummer og miljøet.

De nordlige områder bliver brugt af et ekspanderende NATO til militærøvelser til fremtidige krige, til at teste nye strategier og til at udvikle nye drabsteknologier.

 

USA har etableret en satellitbastion på Svalbard-øerne i Norge, som bruges militært. Det er et brud på Spitsbergen - og Svalbardtraktaten, som kræver at øgruppen ikke bliver brugt til militære formål.

Hele Nordnorge er NATO´s spydspids mod Rusland, og var øvelsesområde for NATO sammen med Sverige og Finland i ”Joint Viking” øvelsen i mart 2015. Den 26. maj 2015 startede NATO en ny stor krigsøvelse på Nordkalotten – ”Artic Challence Exercise 2015” også her med aktiv deltagelse af ”De neutrale” lande Finland og Sverige, Østrig og Schweitz. Da Rusland svarede igen med en stor militærøvelse i Sibirien, blev det betragtet som en provokation rettet mod os, og skal befæste indtrykket af en fjendtlig aggressiv angrebsvillig stormagt, som nødvendiggør øget oprustning.

Ved siden af de militære øvelser har NATO overført massive mængder af militært udstyr til forhåndslagring i blandt andet Midtnorge. Våben kun til brug for en offensiv krigsføring.

De 5 nordiske lande skal nu udvide det militære samarbejde for at imødegå en påstået russisk militær aggression. Forsvarsministrene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island har udtalt et krav om udvidet nordisk militært samarbejde. I en erklæring siger de, at dette er svar på en aggressiv russisk optræden i de nordiske landes nærområder. De vil også have et udvidet samarbejde med de baltiske lande. Vi ser dette som klare forberedelser til Sveriges og Finlands NATO medlemskab.

Den spændte situation der aktuelt råder mellem EU-USA-NATO og Rusland er allerede dramatisk og indeholder et voldsomt våbenkapløb på begge sider. Befolkningerne i de europæiske lande bliver tabere, når enorme midler skal pumpes ind i oprustning, samtidig med at vi er inde i en politisk beslutning om boykot af varer og tjenesteydelser mellem EU og Rusland. I EU, med millioner af arbejdsløse, med lønnedgang og nedbrydning af de sociale sikkerhedsnet og velfærd, er dette en foragt for arbejderklassens ret til fred og et trygt liv. Arbejderklassen, som har ofret deres liv og helbred i sidste verdenskrig, skal ikke igen blive slagtekvæg i en ny krig eller blive fattige og sociale tabere, mens den internationale monopolkapital bliver rigere og rigere.

De deltagende kommunistiske partier i Nordisk Sommerlejr, Danmark 2015, advarer mod den oprustningspolitik som finder sted på Nordkalotten, en ny kold krig med store økonomiske omkostninger for befolkningerne og en psykologisk belastning med krigspropaganda og skræmmende fjendebilleder.

Vi tager afstand fra at neutrale stater i Europa trækkes ind i oprustningspolitikken.

Frem for alt har vi brug for afspænding, samarbejde og solidaritet over grænserne.

Frem for alt har vi brug for nedrustning og fred.

Bekæmp NATO – styrk kampen for fred.

 

Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD

Norges Kommunistiske Parti, NKP

Sveriges Kommunistiske Parti, SKP

 

Danmarks Kommunistiske Parti, DKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!