Om TISA, stråleterapi og Norsk Radiografforbund (NRF)

Skrevet . Publisert i Artikler

Som tillitsvalgt for stråleterapeutene ved Sørlandet Sykehus Helseforetak i Kristiansand var jeg delegat nummer 72 ved Landsmøtet i Norsk Radiografforbund for noen uker siden. Styret i NRF foreslo resolusjoner om at forbundet var missfornøyd med lovendringen om midlertidige ansettelser, og om at for å få ned ventetidene og å gjennomføre pakkeforløpet for kreft for pasienter, kreves økt bemanning og mer tilgjengelig utstyr. Landsmøtet vedtok også forslaget mitt om en uttalelse om TISA og konsekvenser for strålebehandlingen i Norge.

NRF vil at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
Den norske regjeringen deltar i forhandlinger, med gigantselskaper, byråkrater og kommersielle helseforetak, om TISA-avtalen. Forhandlingenes mål er å lage felles, få og forenklete, regler for handle med tjenester på tvers av landegrensene. Selskaper i EU, USA og 21 andre land, skal lettere kunne selge sine tjenester og tjene store penger i andre TISA-land, uten påvirkning fra arbeidstakerorganisasjoner.

Lekket informasjon fra de hemmelige forhandlingene sier at tilbudet ikke skal gjelde sykehustjenester, men strålebehandling er blant unntakene. At medisinsk strålebehandling i Norge er forpliktet til og skal styres av TISA, og ikke av norske demokratiske beslutninger, sier NRF sitt landsmøte seg ikke enig i.

Argumentene er flere for at Norge må trekke seg fra TISA-forhandlingen, slik andre land allerede har gjort. Avtalen vil føre til privatisering av strålebehandling som i dag er en offentlig tjeneste, og at utenlandske selskaper kan kreve ubegrenset markedstilgang til strålebehandling i Norge på lik linje med nasjonale selskaper. Avtalen vil øke konkurransen mellom helseforetakene, og vil kunne føre til større effektivitet på bekostning av pasientsikkerhet og personellbelastninger. Den vil også kunne presse ned priser/lønninger, for at de kommersielle helseforetakene skal få sin profitt.

Selskapene ønsker også å kunne klage på nasjonale reguleringer, som skulle begrense selskapenes mulighet til å drive med høyest mulig profitt, for eksempel reguleringer av åpningstider. Får selskapene det som de ønsker vil med andre ord TISA svekke demokratiske folkevalgtes mulighet til å regulere arbeidsforhold, miljø og forbrukerrettigheter. De store selskapene og markedet vil tjene sitt på bekostning av vanlige folks interesser. Og har man først innført endringene i denne avtalen, kan de nemlig ikke reverseres uansett hvem som sitter med makten i fremtidige regjeringer i Norge. NRF sier STOPP TISA før det er for sent!

Bruk mulighetene på de arenaen dere har, kamerater.

 

Runa Evensen, leder NKP

Utskrift