Ingen grønn revolusjon uten en rød!

Stian Wallum har en interessant kommentar i Adresseavisen den 24.ds. Han skriver nå før FNs klimapanel i november at mektige motkrefter mot «det grønne skiftet» er sterke og mange. I USA arbeider den politiske «Tea Party-bevegelsen» og konservative tenketanker intenst for å stoppe folkebevegelsers og partiers ferd mot et grønnere samfunn i verden. Han tar argumenter fra Naomi Kleins bok, «Dette endrer alt» (2014). Den grønne revolusjonen og markedsliberalismen er gjensidig utelukkende størrelser. Vekst er en forutsetning for kapitalismen og hovedproblemet for effektive miljøtiltak. Grønnmaling av bestående strukturer er blindspor. Ny teknologi, bruk av EL-biler, sparedusj m.m. monner lite. Hun mener at den frie kapitalismen og frihandelen er hovedproblemet. Er dette nye toner? Norges Kommunistiske Parti har påpekt dette i årevis, men talt for døve ører. Selv ikke «miljøpartiet» SV synes å ha forstått kreftene som styrer produksjon og marked og dermed miljøpolitikken.

Om vi skal løse krisen, trengs en revolusjon. Ikke bare en økologisk revolusjon, men også en sosial. Vi må gå fra et egoistisk individ- til et fellesskapssamfunn. Produksjonen må være underkastet demokratisk kontroll. En demokratisk kontroll med basis i landets reelle flertall: De som selger sin arbeidskraft, får lønn, for å eksistere. Målet er en bærekraftig vekst for å dekke folks primærbehov, ikke storkapitalens vekst for å øke sin makt. Slik kan vi i det minste demme opp mot kapitalismens vekstvang. Vi må bestemme selv hvor mye ressurser vi vil ta ut, og koble oss på det naturlige kretsløpet.

Miljøpartiet har intet forhold til maktstrukturen i Norge. De vil «revolusjonere» samfunnet til et «grønnere» sådan gjennom avstemninger i parlamentariske organer. MDG slipper å ta stilling til kapitalismens makt.MDG vil ikke oppnå noe annet en grønnmaling av vårt kapitalistiske system. Et fravær av strategi mot de mektige kapitalkreftene og monopolene i Norge, vil ikke føre til effektiv kamp for den grønne revolusjonen. Når tiden kommer for å begrense kapitalismen kraftig settes de største politiske og økonomiske motkrefter inn for å stoppe prosessen. Hva gjør man da?

NKP vil støtte alle miljøkrav rette mot monopolenes og storkapitalens rovdrift og forsøpling. Men en bevisstgjøring, som ikke er billig moralisme, av forbrukernes sløsing og forurensing er på sin plass. Men vi får ingen grønn revolusjon uten en rød banebryter

Harald Reppesgaard
Nestleder
Norges Kommunistiske parti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!