NKPs Internasjonale Sekretær Svend Haakon Jacobsens appell foran USAs

Kamerater,

 

USAs president Obama innså at USA må endre sin feilslåtte politikk overfor Cuba, og samtaler med Cuba har resultert i et skritt i retning normalisering mellom Cuba og USA, ved gjensidig åpning av ambassader i hverandres land.

 

Imperialismens ledende land USA har blitt mer og mer isolert i Latin-Amerika og Karibia ved ALBA, CELAC mv. Tilnærmingen til Cuba er et forsøk på å råde bot på dette.

USA arbeider på flere måter for å gjenåpne sine økonomiske og politiske muligheter i Latin-Amerika, og da må det imperialistiske USA erstatte pisken med guleroten, og gi inntrykk av normalisering.

Dette gjør de samtidig med at de samarbeider med oligarkiske krefter i Venezuela for å søke å gjennomføre kupp mot den Bolivariske regjeringen.

Vi må styrke vårt solidariske samarbeid med Cuba, Venezuela og alle progressive bevegelser og regjeringer i Latin-Amerika.

Hele verden unntatt USA og Israel fordømmer USAs ulovlige ekstraterritorielle blokade av Cuba.

De aller fleste land fordømmer USAs okkupasjon av Guantanamo Bay, og den folkerettsstridige Guantanamo basen.

NKP samarbeider med alle i kampen for at USA opphever den ulovlige blokaden av Cuba, oppgir sin okkupasjon av Guantanamo Bay, betaler erstatning for de enorme utfordringene som Cuba har vært utsatt for ved blokaden, og holder opp med sin undergravende virksomhet mot Cubas revolusjonære regjering.

Avgjørende forutsetninger for normalisering av USAs forhold til Cuba er overgivelse av Guantanamo, opphevelse av blokaden, utbetaling av erstatning, og opphør av undergraving av Cubas revolusjonære regjering!

 

LEVE DEN CUBANSKE REVOLUSJONEN OG DEN BOLIVARISKE REPUBLIKKEN VENEZUELAS KAMP FOR SOSIALISMEN!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!