Vi er ikke i samme båt, om det er arbeiderklassen som må ro den!

FRIH_201900328_1_01-000.png

Norges Kommunistiske Parti har deltatt påto internasjonale møter. 

«Å kjempe for kommunismen – 100 år med politisk arv» var årets tema på det ideologiske møte i Initiativet for Europas marxistisk-leninistiske Kommunist- og Arbeiderpartier i Istanbul, Tyrkia.
«Bygging av et samfunn med felles fremtid for menneskeheten – utvikling av sosialismen i verden» var tema på det 27.ende Wanshou-forumet i Beijing, Kina. NKP ble invitert av Kinas Kommunistiske Partis sentralkomité ved internasjonal avdeling i anledning 70-årsdagen for republikkens 70-årige sosialistiske vei med Kinesiske karakteristikker.


Her er forskjeller i de kommunistiske retningene internasjonalt. Mens Kommunistpartiet i Tyrkia går til lokalvalg med slagordet «Vi er ikke i samme båt som kapitalistene», sier Kinas Kommunistiske Parti at «vi er i samme båt alle sammen». Men felles skjebne er ingen trøst i mine øyne når man tar utviklingen til verdens største økonomi i betraktning.
Det er selvfølgelig forskjell på å være et statsledende kommunist parti som finnes i Kina, Cuba, Nord-Korea, Vietnam og Laos, og å være kommunist partier i opposisjon, som NKP og våre søsterpartier i Europa er.


Kina har tatt i bruk kapitalistiske virkemidler i global handel og utbytter arbeiderklassen. Streiker forekommer og blir slått hardt ned på. Uttrykket i storbyene ser vestlig ut med McDonald´s og store varehus med kjente kjeder. Arbeiderklasse har de ikke i Kina; de sier at menneskene isteden VELGER ulike måter å leve på. Fattigdommen er abnorm, og 700 millioner mennesker skal løftes ut av absolutt fattigdom innen et par år. Mye har de likevel utrettet for å heve levestandarden for mange i løpet av de siste førti år noe som blant annet har resultert i at kineserne i gjennomsnitt har blitt 10 cm lengre og 7,7 kg tyngre.
Oligarker og ledere i privat sektor er innlemmet i medlemstallet til kommunistpartiet på om lag 80 millioner mennesker, og hele befolkningen oppfordres til å dele. Opposisjon er det lite av, sier de og vil helst ikke snakke om den. For å få bukt med korrupsjon henter de kunnskap fra Skandinavia. De er eksperter på overproduksjon og salg av smånips made in China. Partiet er godt organisert fra landsbygdsmedlemmene til toppen. Den årlige folkekongressen avholdes i disse dager med 3000 delegater.


Kommunistpartier i Europa vil med tiden overta allerede høyt utviklede kapitalistiske land, og vi skal selvfølgelig ta med oss de gode sidene ved kapitalismen. Marxistisk-leninistiske partier i Europa mener at kapitalistene og arbeiderklassen seiler i hver sin båt. Det kapitalistiske systemet er slik at de to båtene ikke kan seile parallelt fordi forskjellene øker, som påvist i Norge. Kursen spriker og distansen øker og de kan ikke møtes. Arbeiderklassen er den eneste bærende kraft for menneskeheten og naturmiljøet, og bare slik kan våre felles livsnødvendige interesser innfris. Vi kan ikke gå med på kompromisser med kapitalistenes interesser.


Det som bekymrer angående Kinas vei, er ikke bare utbytning av arbeiderklassen flere steder der kinesere, både statlige og privateide bedrifter, etablerer seg på jakt etter billig arbeidskraft og naturressurser til el-bil batterier og mobiltelefoner, men også at de slepper profitterende konkurrerende kapitalister til. Sovjetunionen overlevde ikke å følge den veien.
Godt valg, kamerater i TKP!

Utskrift E-post


Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!