Buskerud og Vestfold

Distriktsleder Lars Andreas Risøy | colt45.lary@gmail.com, telefon 988 01 581
Sekretær: Roger Løvaas, epost roloevaa@online.no, telefon 911 68 943
Kasserer: Knut Jarle Berg, epost knu-jarl@frisurf.no, telefon 991 51 184
Styremedlem: Dagfinn Skålvik, telefon 947 94 705 Kontonummer: 0530 40 25060

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!