Stopp utslippene i våre fjorder

Skrevet . Publisert i Nordland

stopp utslippene i våre fjorder

Klassekamp er Miljøkamp
Forurensning fra oppdrettsnæringa er i ferd med å ødelegge hele grunnlaget for fiskerinæringa i Nordland.
Oppdrettsnæringa, som stort sett er eid av investorer utenbys fra, forgifter gyteplassen til sei, hyse, kysttorsk og maten deres: Røåta. Hvert oppdrettsanlegg forurenser omtrent like mye som en middels norsk by. Fjordene klarer ikke å kvitte seg med hverken mikroplasten eller gifta som oppdrettsnæringa bruker. Kitinhemmerne i lusebehandlinga ødelegger dyreplankton, og da dør krill, ishavsåte og rødåte: dette er maten til fisken.
Vi har enda noen få friske fjorder igjen i Norge, og her samles fisken for å gyte. Og her planlegges nye oppdrettsanlegg.
 
Oppdrettsnæringen i våre fjorder er en milliardindustri.
NKP Krever:
  • Lokalt eierskap
  • Stopp for oppkjøp av konsesjoner og oppdrettsanlegg
  • Lukkede merder til sjø
  • Full kontroll av Mattilsynet med godkjent håndtering av forurensning, avfall, smittefare, vannkvalitet og antall fisk.
Fisken er folkets felles eie, og er bosetningsgrunnlaget i Nordland. Oppdrettsnæringa utplyndrer havets ressurser. Vi må ha politisk, demokratisk og folkelig styring av fiskerinæringa. Utslippene må stoppe nå!

Emneord: fiskerinæring, fiske, naturvern, miljøvern, oppdrett

Utskrift