Klassekamp på arbeidsløshet

Skrevet . Publisert i Oslo og Akershus

 

Arbeidsløsheten i Norge øker kraftig. Arbeidskraftkjøperne utnytter krisa og svekket arbeidsmarked til økt sosial dumping og profitt. Arbeiderne skaper verdiene, men makta deres avhenger av sterkt kollektiv og monopol med landsdekkende tariffer.

Fellesforbundets ledelse ville bryte med LO-kollektivet under lønnsforhandlingene, men klassebevisste HK presset dem tilbake i folden.

Arbeidskraftkjøpernes organisasjon Virke medvirker aktivt til oppsigelse av tariffavtalen, NHO bruker EØS-avtalen og EFTA-domstolen til å svekke faglige rettigheter.

LO og fagforbundene må bruke kampmidlene for å oppnå makt - Ingen forhandlingsstyrke uten makt! LO må vise at kollektiv kamp nytter. 

Havnearbeiderne trenger LOs støtte og kollektive streikeaksjoner for å vinne fram.   En viktig seier vil vise veien - nødvendig klassekamp fører fram – eksempelets makt!

LO må på barrikadene til kamp for de utviklingshemmedes og arbeidsløses rettigheter og eksistensgrunnlag. Vi kan ikke godta næringslivstoppenes stadige mas om skattefritak og krav til profitt for at de skal overleve. Slikt er det Høyre og FRP som kjemper for.

NÅ MÅ LO PÅ BANEN FOR SINE EGNE!

 

Svend Haakon Jacobsen leder Knut Arne Wold sekretær

Årsmøteuttalelse

Oslo og Akershus NKPs årsmøte 31. mars 2016

 

 

Utskrift