ÅRSMØTE I OSLO OG AKERSHUS NKP

31. mars 2016, Helgesensgate 21, Oslo

Konstituert nyvalgt styre:
Leder og kasserer Svend Haakon Jacobsen
Nestleder Anders Myrhaug
Sekretær, IT og sikkerhetsansvarlig Knut Arne Wold
Styremedlem Mayo Bustos Alfaro
Styremedlem Ellen Moa Bjørnholdt Hagen
Styemedlem Ellen Johansen Ormberg
Leder UngKom Oslo og Akershus Anne-Catherin Gonzales

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!