PRIVATISERING AV NSB OG NORSK JERNBANE

Svend Haakon Jacobsen, Leder Oslo og Akershus NKP
EUs jernbanepakke IV, som ble vedtatt 14. desember 2016 pålegger anbud på togstrekninger og oppsplitting av NSB hvis den blir implementert i Norge.
Hvis det skal stoppes må Stortinget legge ned veto, ifølge Grethe Thorsen NLF.
Høyresidas opprinnelige begrunnelse for privatisering av NSB var at konkurranse ville gi et bedre og mer velfungerende tog tilbud til de reisende.
Men det legges kun opp til konkurranse om sporet, og ikke konkurranse i sporet. Forbedringer for norsk jernbane handler om bedring av hele infrastrukturen, raskere og bedre skinnegang, styringssystemer, store samfunnsinvesteringer.
For å oppnå optimal drift, løpende læring og utvikling, og mest mulig effektiv bruk av investerte skattepenger, må overskudd pløyes tilbake i en helhetlig statlig samorganisert drift av NSB og jernbanenettet.
NKP ser klart at de store private monopolene kjemper om sporet, for å sikre seg profitt på sine investeringer. Det er godt synlig hva som har skjedd med privatisering av jernbanen i Storbritannia, Sverige m.fl.
Profittkravene går på sikkerheten løs. Nasjonal standard for lokførerutdanningen underkjennes av EUs-regelverk. Det er behov for nasjonal og offentlig styring av både infrastruktur og togoperasjoner, men ikke minst av jernbanesikkerheten, sier forbundsleder Rolf Ringdal, som lover at NLF vil kreve utdanningskrav inn i alle tariffavtaler. NLF og NJF fikk gjennomslag for at LO-kongressen skulle si nei til Jernbanepakke IV. Kongressen kom med skarp kritikk av reformen som tilrettelegger for massiv konkurranse om offentlige midler og rasering av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og sa nei til Jernbanereformen, som i praksis betyr veto mot Jernbanepakke IV. Kongressen utfordrer dermed EU, EØS og ESA, som innebærer et uunngåelig sammenstøt med EU.
NKP mener kampen mot Jernbanereformen og Jernbanepakke IV i dag kan bli avgjørende for å vekke arbeiderklassen i Norge til kamp for folkeavstemning om EØS-avtalen. Det blir viktig å følge de valgtaktiske manøvrene i AP-ledelsen, som jo egentlig ønsker å oppnå fullt EU medlemskap gjennom EØS-avtalen. Hvor opportunistisk vil SP, SV og Rødt opptre?

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!