Høringsuttalelse fra Norges Kommunistiske Parti i Østfold vedrørende Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Til Forsvarsdepartementet                                                                                                 08.12.2021

  

Høringsuttalelse fra Norges Kommunistiske Parti i Østfold vedrørende Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA.

I tilleggsavtalen heter det blant annet at partene (Norge og USA)

  • anerkjenner at amerikanske styrkers tilstedeværelse bidrar til å styrke sikkerheten og stabiliteten i Norge og regionen
  • anerkjenner behovet for å styrke felles sikkerhet, bidra til internasjonal fred og stabilitet og utvikle samarbeidet på områdene forsvar og sikkerhet

Det kan i høyeste grad stilles spørsmål ved i hvilken grad USA, og NATO, bidrar til å styrke sikkerhet, stabilitet og internasjonal fred. Historiske erfaringer viser at dette ikke er tilfelle. Etter 2. verdenskrig har USA gått til krig mange ganger. Landet står også bak en rekke regimeskifter eller forsøk på sådanne. Vi skal nevne noen eksempler. Vietnamkrigen hadde millioner av ofre, døde og skadede. Irakkrigen i 2003, som USA startet på basis av løgner, og utviklingen i landet etter krigen har ført til mellom 500 000 og 1 million drepte. Det amerikansk støttede kuppet i Indonesia på 1960-tallet medførte at mellom 500 000 og 1 million ble drept. Mange tusen ble drept i kuppet i Chile i 1973. Vi kan også nevne utallige kuppforsøk på Cuba. Totalt står USA bak titalls kriger, kupp og kuppforsøk etter 2. verdenskrig. Velkjent er også amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan.

Den pensjonerte amerikanske generalen Wesley Clark fortalte i et intervju, som er dokumentert på Youtube, at etter at USA hadde angrepet Afghanistan, planla USA å gå til krig mot Irak, Syria, Libanon, Libya, Somalia, Sudan og deretter Iran i løpet av fem år. General Clark sa dette:

Because I had been through the Pentagon right after 9/11. About ten days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you've got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision we're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?" He said, "No, no." He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, "I just got this down from upstairs" -- meaning the Secretary of Defense's office -- "today." And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." And I saw him a year or so ago, and I said, "You remember that?" He said, "Sir, I didn't show you that memo! I didn't show it to you!"

Clark konkluderer med at olje er årsaken til den amerikanske politikken i Midtøsten. Med andre ord amerikansk imperialisme.

NKP i Østfold tar sterk avstand fra opprettelse av amerikanske baser på norsk jord. Med permanente amerikanske baser i Norge utenfor norsk kontroll og myndighet veves Norge enda tettere inn i USAs aggressive politikk. Ved en eventuell konflikt mellom USA/NATO og Russland vil Norge grunnet amerikansk militært nærvær i Norge raskt bli trukket inn, og vi vil risikere at landet vårt blir en militær slagmark.

Vi vil også peke på at Norge og Russland, og Norge og Sovjetunionen, aldri har vært i krig. Da Sovjetunionen under 2. verdenskrig fikk tilbud fra president Roosevelt om at landet kunne få tilgang til isfrie havner i Norge etter krigens slutt, takket den sovjetiske regjering nei med begrunnelsen at Sovjetunionen ikke hadde territoriale krav mot Norge. Dette ifølge professor Johan Vogt i boka På talefot med sin ungdom. Østfold NKP vil også peke på at Sovjetunionen, etter at landet hadde befridd deler av Nord-Norge fra tysk okkupasjon, trakk sine styrker tilbake til eget territorium høsten 1945.

Det er viktig å være oppmerksom på Russland også må føle at landet blir respektert ved at dets sikkerhetsbehov blir anerkjent. Historisk har landet, og Sovjetunionen, blitt angrepet en rekke ganger fra vest. Østfold NKP viser også til at den britiske statsministeren Winston Churchill i april 1945 beordret sitt krigskabinett til å utarbeide planer for et overraskelsesangrep på Sovjetunionen. Angrepet skulle finne sted 1. juli 1945 og gjennomføres med britiske, amerikanske, polske og etter hvert tyske styrker. Disse planene er dokumentert i boka Churchills World War – British Plans To Attack The Soviet Empire, 1945.

Den innsirklingen av Russland som nå skjer møtes med frykt i landet. Spørsmålet som må stilles er om USA hadde akseptert at nabolandene hadde hatt baser, store styrker og masseødeleggelsesvåpen rett ved landets grenser. Svaret gir seg selv ved å peke på den amerikanske reaksjonen ved den såkalte «Cubakrisen» hvor Sovjetunionen utplasserte våpen på Cuba.

NKP i Østfold tar avstand fra forslaget om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Etableringen av de amerikanske basene er et klart brudd med den offisielle norske politikken som det tidligere har vært stor enighet om, ingen utenlandske baser på norsk jord. NKP i Østfold mener at de amerikanske basene må avvikles. Målet må også være at Norge går ut av NATO.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!