ÅRSMØTEUTTALELSE 2020 FRA ROGALAND DISTRIKT AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

Skrevet . Publisert i Rogaland

 

ÅRSMØTET I ROGALAND DISTRIKT AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI reagerer med vantro på at Statens pensjonsfond Utland ved utgangen av 2019 hadde investert nærmere 25 milliarder kroner i 28 selskap som er svartelistet av FN på grunn av virksomhet i ulovlige israelske bosettinger. Dette ifølge NTB.

Internasjonal fagbevegelse representert ved to av de største sammenslutningene International Trade Union Confederation (ITUC) og UNI Global Union som representerer 220 millioner fagorganiserte i 150 land forlanger at oljefondet trekker seg ut av de svartelistede selskapene.

Det er ikke etisk forsvarlig å tjene penger på ulovlig okkupasjon, konfiskering og bosetting på palestinsk land og årsmøtet i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti krever at Norges Bank slutter å medvirke til krigsforbrytelser begått av den israelske staten.

Utskrift