Årsmøte i Rogaland distrikt av NKP

Skrevet . Publisert i Rogaland

Det er i dag avholdt møte i Rogaland distrikt av NKP.

Styret har fått denne sammensetning:

Leder og kasserer: Geir Hansen

Sekretær: Lasse Markhus

Sekretær: Paul Magne Mariussen

Styremedlem: David Eriksen

Samtlige gjenvalgt.

Det tidligere tilsendte forslaget til årsberetning ble vedtatt uten endringer.

Jeg ber om å få det nye styret og uttalelsen som følger nedenfor som ble vedtatt tatt inn på nettsidene til NKP.

Geir Hansen, leder

ÅRSMØTEUTTALELSE 2021 FRA ROGALAND DISTRIKT AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

Norges regjering har bestemt seg for å opprette en militærbase i Jordan.

Det er ikke måte på hvor servile regjeringen har blitt overfor USA og NATO og Arbeiderpartiet er ikke et hakk bedre, kanskje snarere tvert imot da de mener at den svimlende summen Norge bruker på militæret er for liten.

Til og med Sosialistisk Venstreparti som tok selvkritikk på bombingen av Libya og som har vedtatt å ikke stille opp til nye angrepsmål i regi av NATO må vel etter dette få problemer med å samarbeide med Arbeiderpartiet.

Årsmøtet i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti kan ikke med vår beste vilje begripe at Norge vil opprette en militærbase i Jordan. Norges militærutgifter er allerede altfor høye som de er.

Utskrift