ÅRSMØTEUTTALELSE FRA ROGALAND DISTRIKT AV NKP 2022

Skrevet . Publisert i Rogaland

Om kort tid skal Stortinget avgjøre hvorvidt Sola flyplass som en av 4 militære installasjoner i Norge sammen med Rygge, Evenes og Ramsund skal avgi selvråderetten til USA med fly, utstyr, bomber og personale fra landet.

Norske lover skal settes til side og lovene til USA skal gjelde. Det vil naturligvis føre til at Sola blir et krigsmål som gjør oss svært sårbare i en situasjon med krig og det vil også være i strid med selvråderetten som Norge satte som betingelse for å bli medlem i NATO i 1949.

USA blir gitt politimyndighet i leirer og lokaler hvor styrkene vil befinne seg. Norge kan risikere at lovbrudd begått av soldater fra USA ikke kan etterforskes noe som ifølge Forsvarsdepartementet kan bryte med europeiske menneskerettigheter.

Årsmøtet i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti krever at Sola flyplass ikke blir gjort til USA-base på norsk jord.

Utskrift