Troms og Finnmark

Distriktsleder Kato Bjørkli | telefon 915 84 5012 | epost katbjoe {krøllalfa} online.no
Adresse Alta: Folkets Hus Samhold, Bossekoppveien, 9500 Alta
Adresse Tromsø: Søndre Tollbugate 4, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 21, 9251 Tromsø

Telefon 77 68 51 85

Sekretær Ingrid Margareth Schanche | telefon 900 35 751 | imscha {krøllalfa} hotmail.com

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!