Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Den sittende Ukrainske regjering gjennomfører en politikk som skaper vanskelige forhold for Ukrainas Kommunistiske Parti, regjeringen vil også presse frem et forbud på partiets aktivitet. Førstesekretær og parlamentsmedlem for Ukrainas Kommunistiske Parti, Kamerat Petro Symonenko, beskriver  her situasjonen for partiet i Ukraina og de utfordringene de står overfor. Ved å egge til hat og fremmedfrykt, skriver Symonenko, provoserer den nåværende Ukrainske regjeringen frem sosiale konflikter og forhold som legger til rette for en borgerkrig.

Les mer: Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

8. mars: Da, nå og for alltid!

Trondheim 8. mars 2014. Torget fylles av mennesker. Kvinnedagen har sin største oppslutning på flere tiår, ikke bare i Trondheim, men over hele landet. Det er regjeringen som får æren. Dagens hovedparole: Forsvar abortloven - Nei til reservasjonsretten. 3500 mennesker tok til gatene i Trondheim. Over 10.000 i Oslo. Bergen hadde dobbelt så stort oppmøte som i «glansdagene» på 1970-tallet, med over 4000 oppmøtte. Endelig engasjerer 8. mars igjen!…

Les mer: 8. mars: Da, nå og for alltid!

Utskrift E-post

Føkk EU - privat diplomatspråk

Hva er dine tanker? Slik starter klippet lekket på Youtube, som spiller lydopptaket av en telefon samtale mellom den amerikanske toppdiplomaten for europeiske og euroasiaspørsmål, Victoria Nuland, og den amerikanske ambassadøren til Ukraina, Geoffrey Pyatt. Ved 03:01 i det fire minutter lange lydopptaket faller de magiske ordene fra Nulands munn: …and, you know, fuck the EU.

Nå er det vel strengt tatt ikke mye innen amerikansk utenrikspolitikk vi kommunister er enig med den amerikanske regjeringen i, men «føkk EU» har vi sagt siden vi sluttet å si «føkk EF».

Les mer: Føkk EU - privat diplomatspråk

Utskrift E-post

Hva er det som skjer i Venezuela?

Hva er det som skjer i Venezuela?

Forhandlinger foregår mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i landet. Denne artikkelen tar et blikk på utviklingen i Venezuela, først ved et generelt historisk tilbakeblikk, for så deretter å gå til konflikten som oppsto i starten av 2014. De første forhandlingsmøtene ble inngått 10. april, i form av en 6-timer lang, live TV-sending. Tredje runde ble arrangert 24. april. Hva forteller utviklingen over de siste ukene oss om Venezuelas politiske utfordringer? Hvor står Venezuelas Kommunistiske Parti i denne prosessen? Hva vil samtalene med opposisjonen bety for Venezuelas fremtid?

Les mer: Hva er det som skjer i Venezuela?

Utskrift E-post

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Harald Reppesgaard er redaktør for NKPs avis Friheten. Han er også medlem av NKPs sentralkomite og styret i NKP Midt-Norge. Denne artikkelen, først presentert 22. februar ved ”Klassekampen 2014 – Hvordan havnet vi her”, i regi av NKP Midt-Norge, tar for seg prosessen med avpolitisering og avideologisering som har funnet sted i Norge etter den 2. verdenskrig. Harald Reppesgaard skriver i innledningen: Dette blir nok mye av et oppgjør med sosialdemokratiet og Det norske arbeiderparti. Jeg vil si at norsk arbeider- og fagbevegelse har oppnådd mye av sine seire i motvind som trass i mot røde, blå og rødgrønne regjeringer etter krigen. Spørsmålet artikkelen forsøker å gi oss et svar på, gjennom en historisk gjennomgang og analyse er: Hvorfor har det blitt slik?

Les mer: Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Utskrift E-post

Vi gratulerer!

Vi gratulerer!

NKP Midt-Norge gratulerer kamerat Geir Skavern med vervet som Opplæringsansvarlig hos Fagforbundet Trondheim. Ved foreningens 6. årsmøte 28. januar 2014 ble NKP Midt-Norges leder Geir Skavern valgt for 2 år som Opplæringsansvarlig, og tiltrer med det styret for Trondheims største fagforening, Fagforbundet Trondheim.

Les mer: Vi gratulerer!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!