SYRITZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 NORGES KOMMUNISTISKE PARTI MENER:

SYRIZA BEDRAR DET GRESKE FOLKET

 

 

     

Venstrealliansen, Syriza, vant parlamentsvalget i januar ved i hovedsak å nekte å betale gjelden til Troikaen og dens finansinstitusjoner på Den europeiske sentralbankens(ECB), Det Internasjonale Pengefondets (IMF) og EU-kommisjonens folkefiendtlige betingelser.

 

 

Etter vel 8 års gjeldsbetalinger er landet utarmet og konkurs med uhyggelig stor arbeidsledighet, og med større gjeld enn noensinne. Syrizas utallige forhandlinger med EU har ført bare fra vondt til verre. I helgen 5. juli skal det avholdes en folkeavstemning; For eller i mot EUs vilkår for fortsatt nye lån. De vil føre til en økonomisk reform som bare vil skade folkets interesser, men ikke de rike. Pr dato er det et flertall på meningsmålingene for et ja.

 

Statsminister Tipras vil fortsatt være medlem av EU og i valutaunionen. Han forhandler med EUs enøyde og steinharde kapitalistiske ledere; har godtatt de fleste betingelsene, med tøffe forverringer for folket, mens han krever et nei av folket. Han aksepterer å bli styrt og kontroller av et EU som har ført til den greske tragedien, men nekter å ta konsekvensene. Han vil bade i behagelig vann, men lar den gniene og forhatte vaktmesteren bestemme temperaturen.

 

Syriza fører folket bak lyset med sin dobbeltkommunikasjon om nei til EUs krav og Ja til EUs overnasjonale styring.

 

Stemmer man ja har man gitt etter for EUs press og godtar dets kyniske utpressingspolitikk. Stemmer man nei er man omtrent like langt på grunn av Tipras dobbeltspill med EUs kreditorer.

 

Et nei er allikevel viktig da den viser opprøret mot EU-systemet og kan være et skritt på veien for utmelding av EU og exit av Euroen i Hellas. Et nei vil føre til finansielle og økonomiske vansker for grekerne men de vil få en hånd på rattet med en nasjonal økonomi. Ikke minst vil det gi folket et håp og tro på seg selv og egne krefter og ikke forbli i en hengemyr der tilskuerne bare dytter folket nedover i dypet.

 

Slik NKP ser det vil et ja ende med Syrizas oppløsning. Venstrealliansen faller for eget grep. Det har lovet folk noe de aldri kunne holde og etter 6 mdr. avslørt seg som medløpere for monopolkapitalen og dens økonomiske, politiske og juridiske rådevelde - EU. Det er bare gjennom folkets aktive mobilisering og kamp ledet av Hellas Kommunistiske Part (KKE) som på sikt kan føre fram til en frigjøring fra EU-åket.

 

Harald Reppesgaard                                                                                       Stig Ødegaard 

Fung. Leder                                                                                                      1. sekretær

Emneord: kke, imf, ecb, eu , syriza, hellas, valgihellas

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!