TIL KAMP MOT NY ARBEIDSMILJØLOV!

Skrevet . Publisert i 2015

Regjeringa vedtok den 12. mars endringer i arbeidsmiljøloven som får store negative følger for arbeidere og arbeidslivet i Norge. Vi ser den reaksjonære regjeringens vedtak som tilpasset lovene i EU. Det betyr en betydelig økt makt til arbeidsgivere og pengemakten. Det fører til forverrete vilkår for arbeiderklassen og knusing av fagbevegelsen. Denne endrete loven er en klasselov som befester kapitalismens makt i samfunnet. Den er helt i strid med synet til en samlet fagbevegelse, som den 28. januar streiket over hele landet med over 100 000 fagorganiserte. Derfor oppfordrer Norges Kommunistiske Parti til samlet kamp mot den nye loven. Det er særlig følgende forhold som må reverseres.

Overtid Grensen for overtid som arbeidsgiver kan pålegge den enkelte økes fra 10 til 15 timer per syv dager, og fra 25 til 30 timer per fire uker sammenhengende. NKP viser til at risikoen for ulykker og feilhandlinger øker med lengden av arbeidsdagen. Dette er også ødeleggende for privatlivet. Loven vil føre til at maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker flyttes i favør av bedrifts- og kapitaleierne.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Arbeidsmiljøloven åpner for ordninger slik at arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes over en periode. NKP mener at forslaget om økte grenser for overtid og forslag til endring av gjennomsnittsberegning av arbeidstida er et angrep på det organiserte arbeidslivet. Fagbevegelsens makt reduseres. NKP er overbevist om at fagbevegelsen har best kompetanse når det gjelder arbeidstidsavtaler. Det er fortsatt slik at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Søndagsåpne butikker Handel og Kontor, HK, er sterkt imot søndagsåpne butikker. NHO Handel er på linje med HK i denne saken. Coop og Norges-gruppen ønsker heller ikke søndagsåpne butikker Handel på alle dager vil føre til økte kostnader og dermed høyere matpriser. Det er også et massivt flertall mot søndagsåpne butikker i befolkningen!

Midlertidig ansettelse og inn-/utleie fra bemanningsforetak Arbeidsmiljøloven fastslår at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Regjeringen går inn for midlertidig ansettelse for en tidsbegrenset periode. Begrunnelsen for dette er at det skal bli lettere for flere å prøve seg i arbeid, samtidig som risikoen for «feilansettelser» reduseres. Arbeidsmiljøloven åpner allerede i dag for inntil 6 måneders prøvetid. Økt bruk av midlertidige ansatte er direkte i strid med fagbevegelsens kamp for faste ansettelser. De midlertidige ansatte får de mest ubekvemme og risikofylte arbeidsoperasjonene. Vi vet nok om at midlertidig ansatte har høyere forekomst av psykiske plager og arbeidsskader enn fast ansatte Midlertidige ansatte får stor grad av utrygghet, også økonomisk. De får ikke innvilget lån. Det vil svekke det organiserte arbeidslivet. Vi går mot et samfunn med løsarbeidere. Titusenvis av midlertidig ansatte må bøye nakken når sjefen gir kommando, som ikke vet om de får lån til leilighet, som ikke tør å si fra når sikkerhetsbestemmelsene brytes på arbeidsplassen. LO mener at flere midlertidige stillinger LO mener at flere midlertidige stillinger verken gir flere jobber eller gjør det enklere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet.

DEN NYE ARBEIDSMILJØLOVEN ER EN KLASSELOV Derfor oppfordrer NKP fagbevegelsen til å bruke alle midler for å reversere loven. NKP vil stå solidarisk med dere.
Geir Skavern Leder NKP Midt-Norge

Utskrift