UTTALELSER FRA DE INTERNASJONALE KOMMUNISTISKE ARBEIDERPARTIENE OM PALESTINA OG

IMCWP uttrykker solidaritet med det Palestinske folkets motstandskamp, og med andre folk i området som er utsatt for den nye aggresjonen ledet av EU og USAs imperialistiske krefter og deres allierte Israel.

 

Den israelske regjeringen, som i de siste månedene har lettet spredningen for IS og Al Nusra terroristgruppenes styrker på den Syriske Golan-høyden og i de libanesiske regionene, fortsetter samtidig sin aggresjon mot det Palestinske folket ikke bare i Gaza men også på Vestbredden og i de okkuperte Palestinske områdene.

 

IMCWP fordømmer Israels aggresjon mot det Palestinske folk, og støtter det Palestinske folkets kamp for å stoppe koloniseringen, for frigjøring av fanger, og den effektive iverksettelsen av alle FN resolusjonene som krever deres rett til å flytte tilbake til sitt hjemland og etablere en uavhengig Palestinsk stat.

 

Etter statskuppet i februar 2014 ble statsmakten i Ukraina tatt av åpent fascistiske og borgerlig nasjonalistiske grupper som tente en konflikt som utviklet seg til en blodig borgerkrig. En krig som fører til drap på mange sivile, inklusive kvinner, barn og eldre. En krig som har ført til en human katastrofe i Donbass. Tusener er døde, titusener er såret, og mer enn en million søker asyl. Skoler og barnehager er ødelagt.

 

Det styrende oligark-regimet i Kiev som er avhengig av finansiell og politisk støtte fra USA, EU og NATO, har sluppet løs et folkemord på det ukrainske folket.

 

Det ukrainske regimet i Kiev har innført stram sensur i media, hindrer tilgang til objektiv informasjon, og sprer direkte løgner og desinformasjon fra de offentlige strukturer på alle nivå.

 

Ukrainas KP utøver hard kritikk av de oligarkiske fascistene som har tatt makten i Ukraina, og krever øyeblikkelig opphør av brodermordkrigen. Ukrainas KP blir stevnet for retten og undertrykt pga. sin klare prinsipielle holdning. Myndighetene bruker all sin makt for å ødelegge det kommunistiske partiet, for å undertrykke folkets vilje, for å fordømme den kommunistiske ideologi som sådan, klare kjennetegn ved alle fascistiske og diktatoriske regimer.

 

Vi oppfordrer alle kommunist- og arbeiderpartier å hjelpe og støtte kommunistene og arbeiderbefolkningen i Ukraina i deres kamp mot fascismen og oligarkiet, i kampen mot internasjonal reaksjon og regimet i Kiev som ikke gjør noe for å stoppe broderkrigen og ikke engang følger vedtatte internasjonale traktater.

 

Bare felles innsats av alle progressive krefter kan hindre den avskyelige krigen som USA og deres allierte har sluppet løs på Ukrainas territorium! 

 

Svend Haakon Jackobsen, internasjonal sekretær NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!