Til forsvar avytrings- og trykkefriheten

Norges Kommunistiske Parti vil uttale: På ny har det vært et attentat mot retten til å ytre seg fritt og å delta i åpne diskusjoner. I København ble det lørdag skutt i et forsamlingslokale hvor bl.a. deltakerne skulle ta for seg bruk av satire og karikaturtegninger i omtale av islam. Den kulturelle verdien av den type grove framstillinger av profeten Muhammed og islam som vi har opplevd, skulle opp til vurdering. En ungdom brøt seg inn og skjøt og drepte en journalist. Like etterpå ble en jødisk vaktmann ved en synagoge skutt og drept.

Kommunistene i Norge har alltid stått vakt om retten til frie ytringer, for trykke- og forsamlingsfrihet. Dette er grunnleggende verdier for arbeiderklassen og viktige våpen i klassekampen mot kapitalkrefter som på mange måter heller har forsøkt å sette munnbind på dissidenter som mener det motsatte, eller ignorerer dem helt. NKPs medlemmer kjenner forfølgelsene fra okkupasjonstiden da partiets organer måtte distribueres illegalt. Mange ble skadet og drept av nazistene under arbeidet for å dele ut det frie ord.

Kommunistene mener også at det er et klart ansvar for den som ytrer seg i forhold til dem som rammes av dem.

Vi har forståelse for at når menneskers dypeste og mest sårbare følelser blir tråkket på skapes det reaksjoner. De har krav på å bli respektert og lyttet til i samfunn som kaller seg siviliserte og tolerante. Men det kan ikke være noen grense for ytringsfriheten. Enten har man den helt og fullt, eller ikke. Derimot er det grenser for reaksjoner mot meninger og frie ytringer som ikke likes. Fysisk eller psykisk vold utgjør en helt uakseptabel grenseoverskridende svar uansett den grovhet og forsimpling karikaturer eller satirer måtte inneholde. Islams hellige krigere må bruke sin rett til motreaksjoner med pennen i kampen om sjelene i verden; ikke sverdet.

I kampen for ytringsfrihet er det også en kamp mot å stigmatisere alle muslimer som terrorister. Mer enn noensinne skaper brennemerking av muslimer fordommer uten reelt grunnlag. Slik propaganda tillater en hatefull dødsspiral, rettet mot muslimske arbeidere. Spiralen må brytes før Europa preges enda mer av høyre-ekstremisme.Vi ser det allerede i Ukraina, Baltikum, Ungarn, Tyskland m.m. Arbeiderklassen i verden har felles interesser, uansett religion og etnisitet. Det er fred, samarbeid og kampen mot imperialismen som undertrykker og utbytter folkene i verden.

Norges Kommunistiske Parti 
Runa Evensen
Leder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
runa@nkp.no 

Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!