Norges Kommunistiske Parti sier nei til Finanstilsynets forslag til

Norges Kommunistiske Parti sier nei til Finanstilsynets forslag til boligfinansiering.

De råd Finanstilsynet er kommet med er et kynisk finansfaglig utspill og løser ikke boligproblemene i landet. Det er særlig ungdom og de som skal etablere seg for første gang som blir skadelidende.

Boligmarkedet har i de siste 20 år vært fullstendig dominert av private utbyggere som ensidig har hatt egen fortjeneste som hovedmål. Norge er det land i Europa som har færrest utleieboliger og vanskeligst marked å komme inn på for førstegangsetablerere. Norge bryter daglig menneskerettigheten til å skaffe seg bolig. Etter at regjeringen Willoch slapp det frie markedet løs på boligsektoren på 1980-tallet, har det vært en prisøkning på 330 % på boliger de siste 20 år. Hussøkende blir i dag ofre for økonomiske spekulanter. Det er ingen husleiereguleringer eller priskontroll. Det frie markedet bestemmer. Det vil aldri løse boligproblematikken. En sterk statlig og kommunal byggeinnsats må til. Husleiereguleringer og priskontroll må iverksettes. Husbankens lånerammer må økes slik at de dekker de reelle økonomiske behov. Det gjelder også kommunale startlån. Begge må være rentefrie, med avdragstid på 30 år. All økonomisk spekulasjon på boligmarkedet må straffes som enhver annen forbrytelse. Kommunen må rehabilitere sin eksisterende boligmasse og se hva som kan benyttes til bolig. De som har behov får bo gratis og betaler bare for energiforbruket. NKP sier klart nei til tilsynets forslag at for å komme inn på boligmarkedet skal det være strengere krav til egenkapital som i dag er på 15 % når man tar opp boliglån. De foreslår at det skal ikke være avdragsfrihet og man skal tåle renteøkning opp til 6 %. Forslaget løser ikke boligmangelen, den fører ikke til økt boligbygging og holder de unge (uten svært rike foreldre) utenfor. Dette vil øke klasseskillet i Norge på dette området som på alle andre.

Runa Evensen Leder
Stig Ødegaard 1. sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!