TIL KAMP FOR PRESSE- OG YTRINGSFRIHET. 12/1-2015

Skrevet . Publisert i 2015

"Je Suis Charlie"

Tolv medarbeidere har blitt drept som følge av væpnet angrep fra islamske terrorister mot det anerkjente franske satiriske magasinet Charlie Hebdo.

Denne massakren er et skammelig angrep mot presse, kunst, frihet, brorskap, fred og menneskeheten.

De ansvarlige for dette overgrepet er ikke bare religiøse fanatikere som begår mord i religionens tjeneste. Imperialistiske regjeringer har styrket den svarteste reaksjonen og rasisme over hele verden ved og utnyttet sekteriske og religiøse forskjeller og blandet seg kynisk inn i politiske maktkamper i andre stater. Dette har forårsaket uhyggelige blodbad og massakre blant sivilbefolkningen i mange regioner rundt om i verden. Spesielt i Midtøsten. Terrororganisasjoner kjent som Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram og ISIL er barbariske bander som tidligere er understøttet økonomisk og materielt av Vesten. I dag fører de en skånselsløs kamp mot vestlige verdier, bl.a. mot pressen. Satiremagasinet «Charlie Hebron « med redaktøren og tegnere er de siste ofrene for dette barbariet.

Vi fordømmer angrepet og massakren mot Charlie Hebdo. Vi ønsker å formidle våre følelser av solidaritet til folket i Frankrike og arbeiderne i Charlie Hebron.

Kommunistene i Norge vil arbeide mot enhver religiøs og reaksjonær politikk og for sekulære samfunn i verden

Mer enn andre slåss kommunistene for ytrings- og pressefriheten i Norge under Nazi-okkupasjonen. Alle NKPs illegale aviser og distribusjonen av disse skjedde over hele landet til tross for sensur og diktat. Mange medlemmer og sympatisører måtte bøte med livet for ytringsfriheten i den tiden.

NKP oppfordrer til kamp for full presse- og ytringsfrihet men samtidig minner om at det skal vises respekt for andre ideologier, religioner, etnisitet og kulturer. Pressefrihet er ikke det samme som fritt fram for hatefulle og sjikanøse ytringer. NKP oppfordrer til ikke å fordømme alle muslimer eller at man trakasserer og ødelegger deres hellige steder. Nå gjelder det å tenke med hodet mer enn med hjertet slik at ikke hat og splittelse mellom folkene får utvikle seg.

Sekreteriatet NKP

Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo Kontoradresse: Helgesensgate 21, 0553 OSLO Organisasjonsleder: +47 911 00 079 E-post: nkp@nkp.no

Utskrift