NRK. Valgredaksjonen, politisk redaksjon, Kringkastingsrådet.

Skrevet . Publisert i 2015

DELTAKELSE I NRKs VALGDEBATTER

 NRKs er en statskanal med rett for alle grupper å slippe til jfr. Kringkastingsloven. TV er det beste mediet for partiene for å kunne nå fram med sine budskap om politikk, ideologi og programmer. I) et demokrati må det være en selvfølge at alle slipper til slik at valgfriheten til velgerne blir reell og ikke en verbal floskel.

Vi har merket oss at det landsomfattende partiet Rødt sammen med bl.a. Norges Kommunistiske Parti ikke skal få delta i valgsendingene i NRK. Begrunnelsene er at partiene er «for små» og ikke er representert i Stortinget. Slike argumenter er i strid med Kringkastingsloven og snevrer inn ytringsfriheten til å gjelde de store, veletablerte og innflytelsesrike partiene i landet. Man bruker også argumentet om at det blir «for mange partier» i et debattpanel, som om det er avgjørende. De etablerte partiene på Stortinget har daglig i valgperiodene og ellers åpne kanaler til NRKs sendinger og noen klippekort for å få fram sine meninger. De mindre partiene, som NKP, blir sjelden tatt med i nyhetssendinger eller får sine syn fram på andre måter. I skolevalg og i valgkampen møter NKP tusenvis av skoleelever og studenter som ikke vet hva NKP står for politisk, ideologisk og historisk da etermedier og aviser ikke gir plass for partiets uttalelser eller tillitsvalgtes meninger. Når man ofte diskuterer kommunismen, er det forskere og ikke meningsbærere av NKPs politikk som deltar. Det er som å diskutere en bils egenskaper med en konstruktør, ikke en dreven sjåfør.

NKP mener at NRK radio og TV kan gi de mindre partiene egne sendetider med intervju og framlegg av partienes politikk og valgprogrammer. Det vil ikke skade vanlige menneskers interesse for politikk. Tvert om. Det er i tråd med NRKs egen lov og en styrke for norsk demokrati

Vi tør henvise til Kringkastingslovens § 2-8

«En kringkaster som har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning må ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne blir fratatt muligheten til å følge begivenheten på vederlagsfritt fjernsyn.

Dersom en kringkaster underlagt norsk jurisdiksjon har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter som et land som har tiltrådt EØS-avtalen har erklært for å være av vesentlig samfunnsmessig betydning og som er godkjent av EU-Kommisjonen eller EFTAs overvåkingsorgan, kan kringkasteren ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne i vedkommende land blir fratatt muligheten til å følge begivenhetene på vederlagsfritt fjernsyn.»

Det er ikke tvil om at valg er «begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning» i vårt land. NKP mener at NRK bruker eneretten til at «en betydelig del av seerne blir fratatt muligheten til å følge begivenhetene..».

Vi mener således at Rødt, NKP og andre mindre partier blir diskriminert i følge Kringkastingsloven og ber ledelsen om å omgjøre sitt vedtak om deltakelse i valgdebattene. I det minste å gi partiene egne innslag på annen måte i valgkampen.

 

Norges Kommunistiske Parti

Harald Reppesgaard                                                       Stig Ødegaard

Fung leder                                                                         1. sekretær

 

08.06 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Norges Kommunistiske Parti Helgesensgt. 21, 0553 Oslo
nkp@nkp.no E-post: nkp@nkp.no

Utskrift