Norges Kommunistiske Parti mot privatisering av jernbanen

Regjeringens forslag til jernbanereform vil dele opp jernbanesektoren. Det skal lages et direktorat, et statsforetak, et verkstedselskap og persontrafikken skal ut på anbud. Konsekvensene av jernbanereformen blir økt byråkrati, privatisering, større kostnader og dårligere arbeidsmiljø og forutsigbarhet for personalet.Kundene vil få et dårligere tilbud. Å ha flere selskaper gir ikke flere jernbanespor. Problemene kundene måtte oppleve i dag blir ikke løst ved oppsplitting og privatisering.Løsningen er å sette Jernbaneverket og NSB sammen til et selskap igjen. Løsningen er å øke investeringene i jernbanesektoren, ikke å gi disse pengene til private aktører. Det eneste de private kan konkurrere på er de ansattes lønn, arbeidsvilkår og pensjon. Kundenes sikkerhet ofres ved å spare på områder som vedlikehold og HMS. De private sjefene er ikke interessert i jernbane - De er interessert i profitt. Høyre og FrP er profitørenes håndlangere.Storbritannia har servert arvesølvet til private kapitalinteresser. Høyre-statsministeren John Major delte i perioden 1992-97 statsbedriften British Rail opp i 100 private firma. Nå ligger den britiske jernbanen er nede for telling. De første årene etter privatiseringen tok de private jernbanefirmaene i Storbritannia over 15 milliarder kroner i profitt. Billettprisene har gått rett til værs og dødsulykker spores tilbake til private selskaper som har spart på sikkerhet og vedlikehold. I privatiserte Sverige vil 70 prosent ha monopolet tilbake. I vårt naboland ble det hardere arbeidspress, mindre punktlighet og dårligere tilbud i distriktene når oppdelingen og privatiseringen kom.Regjeringen kaller dette den største jernbanereformen på 100 år. Likevel legger de frem en stortingsmelding uten risikoanalyse og uverdig kort behandlingstid; En drøy måned er det fra 12. mai, når meldingen kom til Stortinget, til 15. juni, når saken skal ferdigbehandles i Stortinget.15. juni er det varslet politisk streik mellom 10:00 og 13:00. Norges Kommunistiske Parti støtter markeringen, men samtidig kan vi ikke undre oss over hvor langt regjeringen og arbeidsgiversiden skal få lov å presse arbeiderne i dette landet før LO innser at politiske markeringer ikke duger. Gi oss en generalstreik! Stans Norge til arbeiderne får tilbake kontrollen i norske havner, på norske skinner og i hele det norske arbeidslivet!

 

 

  Norges Kommunistiske Parti

Harald Reppesgaard                                                                                         Stig Ødegaard

Fung. Leder                                                                                                        1. sekretær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Norges Kommunistiske Parti Helgesensgt. 21, 0553 Oslo
E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!