Åpent brev om valgloven

Norges Kommunistiske Partis (NKP) landsmøte 2. – 3. november 2013, oppfordrer den nye regjeringen til å endre dagens valglov, som tvinger småpartier til å samle underskrifter i forkant av hvert eneste valg, i hvert fylke og kommune.

 

Norges Kommunistiske Parti (NKP) er et av landets eldste partier. Vi har deltatt i alle landets stortingsvalg etter at vi ble stiftet i 1923. 
Partiet har også sittet i Gerhardsens første regjering, noe som resulterte i at Norge fikk sin aller første kvinnelige statsråd: Kirsten Hansteen, fra NKP.

Dagens valglov krever at partier som får under 500 stemmer i hvert fylke, eller 5000 stemmer på landsbasis, må samle underskrifter i hver kommune hvor de ønsker å delta i kommunevalg, og i hvert fylke for fylkestings- eller Stortingsvalg. 

Dette fører til at mange små, men viktige, partier får en uforholdsmessig byrde i forkant av hvert valg. Tiden som store partier kan disponere fritt - til å videreutvikle sin politikk eller forberede valgkampen - må vi bruke til å samle underskrifter. Dette er uheldig for et land som ønsker å stå i spissen for demokrati og valgfrihet.

Vi oppfordrer derfor til at valgloven slik den er i dag, forandres. Alle registrerte partier bør ha lik rett til å stille til valg. Det er rimelig at et parti eller en liste må samle underskrifter for å kunne stille til valg for første gang. Når det imidlertid blir et krav om underskrifter i forkant av hvert eneste valg, i hver eneste kommune eller hvert eneste fylke, så framstår det heller som et forsøk på å knuse småpartiene. 

Bør ikke valgfrihet omfatte mer enn muligheten til å bestemme hvilken butikk man skal handle i? La små og store partier stille til valg på like vilkår!


(Bilde: Øyvind Jo Heimdal Eik/Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!