Kamp mot sosial dumping i Norwegian

Fagforeningstopper fra USA og Europa er ifølge ABC nyheter 03.02.2014, denne uka i Oslo for å møte norske politikere og den amerikanske ambassadøren. Målet er å stanse Norwegians måte å drive langdistanseflyginger på. 

Bjørn Kjos har opplyst at han ikke har tid til å møte dem. Fagforeningene reagerer på at Norwegian vil bruke asiatisk personale, med lavere lønninger, på ruter til Thailand og USA. Dette vil skape en trend som andre flyselskaper vil følge, mener Netskar.

Rent juridisk og prinsipielt er vi ikke glade for Norwegians halvkreative måte å drive langrutetrafikk på, sier Jack Netskar, leder for internasjonale forhold i Norsk Flygerforbund til NTB. Han legger til at Norwegians framgangsmåte har vakt global oppmerksomhet i pilotverdenen og i industrien. Netrskar mener dette ikke handler om lønninger, men om fragmentering av luftfarten. Det går blant annet ut over de ansattes kompetanse og myndighetenes mulighet til å føre kontroll med bransjen, hevder han. Dette håper fagforeningslederne å kunne overbevise regjeringen og Stortinget om, så vel som EU-parlamentet og Kommisjonen.

Vi må få en diskusjon med myndighetene om å få kontroll over dette, sier Netskar. Tirsdag møter pilotene blant andre statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet. Vi må komme dit hen at det er noe annet å levere flyreiser enn å produsere en trepakning med T-skjorter til lavest mulig pris, sier Netskar Formann Lee Moak leder en delegasjon på ti personer fra det amerikanske pilotforbundet ALPA, som kom til Oslo mandag. Også pilotforeningen fra verdens største lavprisselskap, Southwest Airlines, er i Oslo, sammen med representanter fra AFL-CIO, USAs faglige landsorganisasjon. 15 personer fra European Association deltar også.

Norwegian Air International håper snart å få driftstillatelse av irske myndigheter. Deretter skal amerikanske myndigheter avgjøre om det norske selskapet skal få operere i USA med denne tillatelsen. Tatt i betraktning at Norge er i verdenstoppen når det gjelder arbeidsvilkår, er det faktum at Norwegian vil flytte sin drift til Irland for å kunne utnytte arbeidskraft, beklagelig og setter Norge i et dårlig lys, sier Moak til Dagens Næringsliv. Han håpet å møteNorwegian-sjef Bjørn Kjos i løpet av de fire dager lange norgesbesøket, men i et svarbrev skriver Kjos at han på så kort varsel ikke finner tid til å møte dem. Han sier han gjerne vil diskutere rettferdige vilkår i flyindustrien med Moak, men argumenterer for at global konkurranse er et viktig element for et fritt marked innen luftfarten. Jeg mener ingen organisasjon burde gå imot disse prinsippene, skriver han, og tillegger at et slikt møte «ikke burde brukes av noen av oss til å påvirke eller forsinke» amerikanske myndigheters behandling av saken. Flyselskapet hevder for øvrig at amerikanernes kritikk egentlig handler om at de ikke ønsker konkurranse over Atlanteren. Men Netskar i Flygerforbundet viser til at europeiske og amerikanske piloter har felles front mot en utvikling i bransjen som ingen av dem ser seg tjent med. Amerikanske og europeiske selskaper har vært i konkurranse med hverandre i mange tiår, påpeker han. Fagforeningslederne har som mål å møte norske myndigheter, andre fagforeninger, NHO Luftfart, USAs ambassadør George James Tsunis, og AP-politikere på Stortinget.

 

NKP oppfordrer til boikott av Norwegian - Stopp sosial dumping i luftfarten!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!