Ukraina blir et protektorat under USA, EU og NATO

Følgende brev ble sendt til medlemmer av Ukrainas Kommunistiske Parti (UKP) fra deres leder Petro Symonenko. 24. februar brøt en pøbelaktig fascistmobb seg inn i huset til Petro Symonenko. Like etter brente de det ned.

 

 

Kjære kommunistiske kamerater!

Jeg henvender meg til dere i et av de mest dramatiske øyeblikkene i landets historie. I løpet av tragiske hendelser de siste 3 månedene med blodsutgytelser har mennesker mistet livet. Vår territorielle integritet og landets eksistens som uavhengig og suveren stat, er truet.

Hendelsene har ulik beveggrunner. Deltakelse av store menneskemengder i protest viser dyp misnøye med regimet til Janukovitsj og medarbeiderne hans. Det har styrt landet på en dårlig måte, ført mennesker bak lyset og ikke holdt valgløfter. I vanskelige tider har han feigt gitt opp å styre landet. Den frekke berikingen i klanen rundt hans `familie` har gjort ham fremmed for flertallet av sine tilhengere og velgere.

Men masseprotestene har ikke karakter av klassekamp. Slaget står mellom 2 fraksjoner i den samme utbytterklassen, i oligark-borgerskapet. Den best organiserte gruppen er en pro-vestlig retning som nasjonalistiske og høyre-ekstreme har sluttet seg til. Disse kreftene utnytter som vanlig folks misnøye og har gjennomført et statskupp.

Samtidig har vesten åpent og ute å nøle blandet seg inn i indre anliggender i vårt land ved å støtte aksjoner fra ultra-høyre, som klart tar sikte på en alvorlig endring av den geopolitiske situasjonen i Europa og verden. De vil bryte århundregamle økonomiske og kulturelle bånd mellom folk i Ukraina og Russland og mellom andre broderfolk i det tidligere SU. Ukraina skal bli et protektorat under USA, EU, NATO, IMF og ulike multinasjonale konsern.

Ultra-høyre-aksjonene mot Janukovitsj stimulerer erklærte nynazistiske krefter. Arven fra nazi-okkupasjonen kommer til overflaten og følges opp av ekstrem og farlig bølge av anti-kommunistisk hysteri. Samtidig ødelegges Lenin-statuer og minnesmerker over heltene fra 2. verdenskrig. Det følges opp av hærverk mot vårt partis lokaler i Kiev og andre byer, fysisk og psykisk terror mot kommunistene og krav om forbud mot UKPs virksomhet.

Dette viser at kreftene som har tatt makta, ikke bare bruker kriminnelle metoder mot partiets funksjonærer, men også mot enkelt-kommunister. Vi må være forberedt på det. Under slike omstendigheter er det vår hovedbekymring å ta vare på partiets struktur og kadrer og være vaktsom for ikke å la provokasjoner styre utviklingen.

Det er viktig å bruke alle muligheter til å forklare karakteren av kuppet som utfolder seg og hvilke farer det innebærer for enkeltindivider: Større økonomisk kollaps, økt arbeidsløshet, stans i lønns -og pensjonsbetalinger, prisstigning og økte avgifter, hensynsløse forbrytelser og en mer utarming av befolkningen.

Partiets ledelse og parlamentsgruppe vil gjøre alt for å beskytte arbeidsfolks interesser i denne vanskelige situasjonen, bevare og styrke partiet og forsvare Ukrainas integritet.

Kjære kamerater!

UKP stiller hver og en av oss overfor nye prøvelser. La oss øke innsatsen og styrke kreftene våre. Kampen for vår rettferdige sak, sosialismen, må bli mye sterkere!

Petro Symonenko,1. Sekretær for sentralkomiteen i Ukrainas kommunistiske Parti og leder for UKPs parlamentsgruppe.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!