Nato - 65 ÅR MED KRIMINELLE HANDLINGER MOT

NATO største - sterkeste - mest aggressive militærallianse i verden.

Dominert av USA-imperialismen og en pilar i EUs forsvarsstrategi.

 

NATO fiende av fred - førsteslags og forhånds angreps strategi!

Kun diplomati om det tjener vestlig imperialismes interesser.

Intervensjon – ekspansjon - provokasjon – ansvarlig for destabilisering,

uro, vold og krig i Ukraina, Syria, Irak, Libya, Afghanistan, Jugoslavia m.fl.

 

NATO – folkefiende – bruk av giftige våpen - lav-anriket uran - hvitt fosfor - atomvåpen inngår som viktig del av forsvarsstrategien!

Uten offentlig debatt tillater NATOs europeiske medlemsland at USAs atomvåpen er utstasjonert på deres territorier.

 

NATOs artikkel 5 pålegger alliansens medlemsland forpliktelser - uforenlige med statenes suverene rett til selv å bestemme om fred og krig!

 

NATOs forestående toppmøte i Wales vil oppta og videreutvikle Lisboa møtets vedtak (2010) - benytte gamle og nye påskudd til å opptre som »verdenspoliti» - sikre markeder, energiressurser og innflytelsessfærer - til skade for folkenes rettigheter og behov.

 

PST og regjeringa gikk med uspesifikke terrortrusler åpent ut, og satte politiet i hele Norge i beredskap. Stortingets utvidede forsvars og utenrikskomite støttet regjeringens skjerpelse av sanksjoner mot Russland etter nedskyting av et Malaysisk passasjerfly over Ukraina, uten å foreta en selvstendig vurdering av om det var Russland, eller «vennene» i fascistregimet i Kiev som stod bak.  

 

NATO valgte tidligere AP-leder Jens Stoltenberg til ny NATO leder, og norske myndigheter følger slavisk USA instruksjoner, og bygger opp terrorfrykt i den norske befolkningen, slik at de nye terrorlovene kan brukes mot de som vil bekjempe NATOs krigsforberedelser mot Russland i Norge.

 

NATOS OPPLØSNING MÅ BLI EN PRIORITET FOR ALLE SOM FORSVARER FRED, SOSIAL RETTFERD OG FRAMGANG, OG ETHVERT FOLK MÅ HA RETT TIL Å KJEMPE FOR Å FRI SEG FRA ALLIANSEN!

 

Oslo, 29. august 2014

 

NKP Sekretariatet

Jørgen Hovde (sign.) leder           Svend Haakon Jacobsen (sign.) generalsekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!