PAME OG DEN ANTIMONOPOLISTISKE KLASSEKAMPEN I HELLAS

PAME arrangerte militante massedemonstrasjoner i Athen, Pireus, Thessaloniki og i dusinvis av andre byer i Hellas fredag 3. og lørdag 4. oktober, demonstrasjonene var et steg på veien til den nasjonale demonstrasjonen 1.november i Syntagma sq., som er vedtatt av 417 forbund, arbeidersentre og fagforeninger.
I Athen marsjerte lørdag 4/10 tusener av arbeidere, arbeidsløse, ungdom, kvinner og pensjonister fra Osmonia til Syntagma sq., hvor det greske parlamentet ligger.
«Den eneste farbare veien å møte kapitalen og regjeringens offensiv, er å organisere kampen, motstanden mot utvidelsen av fleksible arbeidsforhold og lønnsnedslag, for å oppheve de arbeiderfiendtlige lovene, forsvar av de kollektive avtalene», sa Vasilis Petropoulos i talen på vegne av PAME «vi oppfordrer arbeiderne til å gi sin stemme til tilliten til deres styrke og deres kamp for å bane veien for å styrte systemet.
1.november må Athen bli oversvømt av arbeidere, ungdom, arbeidsløse, selvbeskjeftigede, bønder og pensjonister som kjemper for det livet som tilhører dem og ikke de smulene fra de rikes bord, som tjenerne til EUs realisme og kapitalens profitt ønsker å dele med oss. Alle forhold ligger til rette for at vi skal ha et liv med rettigheter basert på våre behov. Vi må ta saken i våre egne hender. Etter 1. november, på basis av alt vårt arbeid, må vi forberede store streikemobiliseringer, vurdere hele vår offensiv, i hver sektor, på hver arbeidsplass, med kreftene i den klasse-orienterte bevegelsen i kampens første linje».
KKEs generalsekretær Dimitris Koutsoumpas deltok i demonstrasjonen i Athen. Han uttalte til journalister: «Det er en beskjed: ingen venting, nei til illusjonene som blir sådd av det villedende to parti munnhuggeriet i parlamentet. Nå organiserer vi kampen inne i fagbevegelsen sammen med PAME og de andre militante, med folkealliansen, med styrking av KKE over det hele.»

Den revolusjonære forandringen i Hellas vil bli sosialistisk. De materielle forholdene er overmodne. KKE arbeider for å forberede den subjektive faktor på mulighetene for en sosialistisk revolusjon. Folkealliansen uttrykker interessene til arbeiderklassen, halvproletarene, selvbeskjeftigede, småbøndene, ungdommen og kvinnene fra arbeiderklassen i kampen mot monopolene og deres eiendomsrett, mot landets tilknytning til de imperialistiske unionene. Folkealliansen som PAME er en viktig del av, bygger på aksjonsenhet, er ikke en allianse mellom politiske partier, og står for brudd med og styrtning av kapitalismen. Under nåværende forhold er den organisert og koordinert for forsvar, solidaritet og overlevelse. Kampen for utmeldelse fra EU og NATO er knyttet sammen med den antimonopolistiske kampen, og arbeiderklassen og dens alliertes kamp for arbeiderklasse og folkemakt.
KKE skjuler ikke i sitt arbeid at deres mål er sosialismen-kommunismen.
KKEs arbeid bidrar aktivt til å forberede den subjektive faktor på revolusjonære forhold.  Folkealliansen med antimonopolistiske og antikapitalistiske mål, med KKEs ledende kraft under ikke-revolusjonære forhold, utgjør den første form for å skape den Revolusjonære arbeider og folkefronten under revolusjonære forhold.
Den Revolusjonære arbeider og folkefronten kan ved bruk av alle sine aktivitetsformer utvikle seg til senteret for folkeopprøret mot kapitalmakten.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!