SYRIZA – SVIKET MOT DEN GRESKE ARBEIDER KLASSEN OG

Skrevet . Publisert i 2014

Norges Sosiale Forum/Globaliseringskonferansen 2014 fant sted fra torsdag 30. oktober til søndag 2. november i Folkets Hus i Oslo. På lørdag 1/11 kl. 18.45 var temaet i sal B: Solidaritet med Hellas (E04), innledning av Christos Giovanopoulos (Solidarity4All), med spørsmål til og svar fra Maria Triantafyllou (Syriza). Arr: Rødt, LO i Oslo.
Christos G. innledet om grasrot solidaritet, lokalt organiserte selvhjelpsgrupper fra 2010, hvor Sol4All bygget sammen nettverkene i 2012, og skaffer seg selv penger gjennom internasjonal solidaritet til deres prosjekt «Medicine vans for schools» mv., hvor bl.a. støtte fra en solidaritetsgruppe i Sverige ble nevnt. Deretter var det spørsmål, flest gikk til Syriza.

Maria T.: «Syriza samarbeider nært med det Europeiske Venstrepartiet, og i en ny internasjonal bevegelse samarbeider de bl.a. med en gruppe i Venezuela.»
(Hvem som deltar fra Venezuela ble ikke konkretisert, derfor er det sannsynligvis ikke Chavez og Maduros sosialistiske parti PSUV.)

Hvilket forhold har Syriza til EU?
M. T.: «EU må omstruktureres.» «Det er to poler i EU, Det kapitalistiske administrative systemet, og Arbeiderne, og Syriza støtter Arbeiderne».
Hvilket forhold har SYRIZA til NATO?
M. T.: «NATO har ikke noe å by Hellas. Folket må selv ta standpunkt til dette. Motsetningene øker radikalt med mulighet for krig i området. Motsetningene kan ikke balanseres. En må ta klar stilling i konfliktene.»
Ser Syriza noen motsetning til Selvorganiseringsbevegelsen?
M. T.: «Ikke noen motsetning til denne». SYRIZA støtter denne politiseringen av samfunnet. Folk skal selv gjennom valgene bestemme hvem de vil støtte. Støtter de SYRIZA vil de oppleve at vi vil kjempe mot de lover og tiltak de ønsker vi skal, men det finnes ikke penger, så selvorganiseringsbevegelsen må fortsette.»
Etter de siste prognosene kan Syriza og KKE sammen få flertall i valg.
Hva er Syrizas holdning til det?
M. T.: «KKEs ledelse går imot. Mange KKE medlemmer stemte SYRIZA i siste valg.
KKE oppfører seg ideologisk puritansk, de forstår ikke dagens virkelighet.
De har ikke kontakt med Arbeiderklassen og arbeidsplassene.»
Leder Roy Pedersen takket for innlegg og svar på spørsmål, og sa vi støttet Syrizas kamp i Hellas, og vil følge og støtte deres politiske kamp framover.

NKP synes det er et paradoks at LO i Oslo, som er klart imot EU og som støtter NTEUs holdning til krav om folkeavstemning om Norges oppsigelse av EØS-avtalen kan støtte opp under partiet Syriza, som forfører det greske folket til å tro det er mulig å «omstrukturere» EU innefra, som er bygd av og for den transnasjonale monopolkapitalens interesser.
PAME – som representerer den revolusjonære fagbevegelsen i Hellas deltok på den forrige Globaliserigskonferansen i 2012, og på Trondheimskonferansen 2014. PAME og den antimonopolistiske militante sosiale Folkealliansen gjennomførte samme dagen store demonstrasjoner mot regjeringens anti-folkelige tiltak i hele Hellas, med KKE i første linje.

NKP mener monopolkapitalen er glad for Syriza, det nye sosialdemokratiet, som vil administrere kapitalismen, som sikrer Borgerskapets hegemoni og monopolprofitten, når arbeiderklassen og folket ikke overtar makten og eiendomsretten til produksjonsmidlene.

 

Svend H. Jacobsen

Utskrift