UKRAINA – FASCISTKUPP, MENINGS- OG PARTIFORBUD OG FOLKEMORDINSTRUERT OG

Skrevet . Publisert i 2014

Våre kamerater sloss med livet som innsats mot de fascistiske kuppmakerne i Kiev.
Kuppregjeringen forbyr Ukrainas Kommunistiske Parti (UKP), og erklærer deres store parlamentsgruppe for oppløst. Partiets leder rives vekk fra talerstolen og parlaments-medlemmene kjeppjages av fascister ut av parlamentet. UKP stevnes for retten. På tross av massiv usann propaganda kan de ikke bevise ulovlig virksomhet.

Ukrainas KP oppnådde 13 % ved valget 2012, og fikk en stor parlamentsgruppe.
Kuppregjeringen i Kiev dumper offentlig eiendom. UKP står i veien for en massiv nedbygging av sosiale, borgerlige og demokratiske rettigheter, og partiet nekter å støtte Kievregjeringens krig mot sin egen befolkning i østre Ukraina.

Partiforbudet er en logisk følge av den tiltakende represjon mot meningsmotstandere.
Motstandere av kuppregjeringen i Kiev har blitt forfulgt, mishandlet, fengslet, myrdet og drevet på flukt. Ved massakren i Odessa 2. mai d.å., ble 50 opposisjonelle myrdet, de ble brent inne i Fagforeningenes Hus. I denne skitne krigen samarbeider militære, politi og fascist-ligaer. Den Malaysiske flystyrten i Ukraina bruker Kievregjeringen til å trappe opp den blodige volden og krigen mot det ukrainske folk, som siden april har kostet over 1100 mennesker livet og skadet fler enn 3000.

Partiforbudet er blitt møtt med taushet av ellers så aktive demokratiforkjemperne i vesten. Kanskje ikke så rart, det er jo vestens, inklusive det norske Stortingets, gode venner som tramper menneskenes liv og frihet under sine blåbrune støvler i Ukraina.

PST og den norske H/FRP regjeringa gikk i sommer ut med uspesifikke terrortrusler, og satte politiet i hele Norge i beredskap. Stortingets utvidede Forsvars og Utenrikskomite støttet regjeringens skjerpelse av sanksjoner mot Russland etter nedskyting av det Malaysiske passasjerflyet over Ukraina, uten å avvente nærmere undersøkelser, eller foreta en selvstendig vurdering av om det var Russland, eller de gode vennene i den fascistiske kuppregjeringen i Kiev som stod bak.
NATO valgte tidligere AP-leder Jens Stoltenberg til ny NATO leder, og norske myndigheter følger slavisk USA instruksjoner. De bygger på denne måten opp terror-frykt i den norske befolkningen, slik at de nye terror-lovene kan brukes mot de som forsøker å fremme motforestillinger, som driver solidarisk arbeid til støtte for forfulgte og forbudte Ukrainas KP og andre deler av opposisjonen i Ukraina, og som aktivt bekjemper NATOs ideologiske og militære krigsoppbygging mot Russland i Norge.

NKP/UngKom har gjentakene ganger forgjeves forsøkt å oppnå kontakt med UKP gjennom offisielle kanaler. De er tydeligvis blokkert. Vi har søkt kontakt gjennom våre søsterpartier, men disse har tydeligvis ikke turt å opplyse oss om sine kontakter, av redsel for at også disse skulle bli blokkert.
Av hensyn til våre kamerater i UKPs sikkerhet var vi nødt til å avlyse vårt seminar «UKRAINA – medaljens bakside», med innlegg av kamerat fra UKP.

Utskrift