Edward Snowden foreslås som kandidat til Nobels Fredspris

26.01.2014
Verdenssamfunnet har gjennom Snowdens sivile mot fått en innsikt i USAs overvåking og forakt for andre staters ukrenkelighet som ble undertegnet av USA og andre land i Helsinki-avtalen om fred og nedrustning allerede i 1975. Når andre land, både venner, allierte og «fiender», blir gjenstand for en grundig tapping av informasjoner fra alle medier til USAs militære og amerikanske bedrifters eget bruk er dette ikke annet enn spionasje.

 

En hel verden krever at USAs praksis blir endret og at overgrepene opphører. Det vil kunne være et sterkt symbol mot spionasje som benyttes i forberedelser til krig og i aktiv krigføring å nominere Snowden til Nobels Fredspris. Selv om mange av verdens ledere reagerer på å være mål for USAs etterretning er det Snowdens avsløringer av NATOs og USAs militærapparat og planer for angrep mot andre land som er det groveste.

Falskheten og løgnpropagandaen for å starte krigene i Jugoslavia, Irak, Afghanistan, Libya og støtten til al Qaida i Syria er så åpenbare at FN burde ta affære. Videre er provokasjonene mot Nord Korea, baseoppbyggingen i Sentral- Afrika og militarisering av Nordkalotten og Arktis en trussel mot freden i verden. Snowdens dokumentasjon av alle slike brudd på og trusler mot freden i verden er historisk.

Spionasje vil alltid skje, blir det sagt. Den sikrer freden sier spionenes agenturer og de hemmelige tjenestene. Dette er like inkonsekvent som å si at vil du har fred så forbered deg på krig. Slike påstander vil stå i veien for alt fredsarbeid. Nettopp ved å avsløre hvilke metoder som benyttes og mål som og utpekes kan spionasje holdes under kontroll. POT og PST i Norge er nettopp eksempler på ukontrollert etterretning som skjer utenfor politisk og demokratisk styring og som bryter med våre lover og rettssikkerhet.

USAs spionvirksomhet sikter ikke inn på å øke sin egen nasjonale trygghet og befolkningens sikkerhet; tvert i mot. Den øker mistenksomhet, skaper fordommer og utløser hat mellom folk og folkegrupper. De bevisste desinformasjonene og demoniseringen av andre regimer og dets innbyggere gjennom spionasjens virksomhet er et mål for en kynisk, politisk maktutøvelse, sikring av militære og økonomiske posisjoner og for å knuse stater og deres ledelse som ikke føyer seg for imperialismens krav.

Emneord: usa, syriakrigen, pst, pot, nobels fredspris, snowden, al qaida, overvåkning

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!