Monopolkapitalismen i detaljhandelen

NorgesGruppen overtar store deler av distribusjonen til ICA og innkjøpsansvaret. Innkjøperne i dagligvarehandelen blir redusert fra fire til tre. NorgesGruppen sikrer seg kontroll med mer enn 50 % av dagligvarehandelen og fra ICA blir det hevdet at som en følge av «fusjonen» vil prisene gå ned. NKP er ikke overrasket over slik argumentasjon; den kyniske kapitalismen lever av at folk lar seg lure!  • Tillitsvalgte i ICA er frustrerte og forbannet og føler seg ført bak lyset.

Det er dessverre slik at det i store deler av fagbevegelsen er mye naivitet om hvordan kapitalismen fungerer. Det som styrer virksomheten er ikke hensynet til ansatte, ikke hensynet til forbrukerne, ikke hensynet til kvalitet, ikke hensynet til lavt prisnivå. Nei, det som styrer, er jakten på monopolprofitt.

Jakten på monopolprofitt gjør at spesielt NorgesGruppen arbeider aktivt med både vertikal og horisontal integrasjon. Vertikalt ved at de søker kontroll med hele verdikjeden, horisontalt ved å presse konkurrenter ut av markedet, alternativt å kjøpe dem opp, eller på annen måte få kontroll.

  • Utviklingen i dagligvarebransjen er et kraftig varsko om hva som venter oss også innenfor andre bransjer, som i hotellnæringen.

De tiltaka som må iverksettes kommer ikke til å være grenseoverskridende; til det er oppslutningen om alternativet et sosialistisk system for liten i dag. Men noe kan gjøres.

Lederen i NNN peker på Konkurransetilsynet, og ber om at de stanser «fusjonen». Dersom det ikke er tilstrekkelige hjemler, må en utnytte de muligheter en har i dag, samtidig med at en skjerper lovverket. Det vi med sikkerhet vet er at denne «fusjonen» vil føre til større utrygghet for arbeidsplassene i detaljhandelen og i leverandørindustrien. Enorm makt blir samlet i innkjøpsavdelingene i Reitangruppen, Coop varehandel og NorgesGruppen.

  • NKP støtter fagbevegelsens krav om eierskaps-begrensninger!

  • NKP krever: Innstillinga fra matkjedeutvalget må følges opp!

  • NKP uttaler: Lytt til fagbevegelsen, stans «fusjonen»!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!