Mot et angrep på Syria

01.09.2013
Vi, kommunist- og arbeiderpartiene, uttrykker vår solidaritet med det syriske folket og fordømmer det militære angrepet mot Syria som planlegges av imperialistene USA, NATO, EU og deres allierte i regionen. Et angrep som kun er ment å tjene deres egne interesser.

 


Påskuddene om regimets bruk av nervegass minner spesielt om opptrappingen til Irak-krigen, med med løgnene om Saddams “masseødeleggelsesvåpen”.

Vi oppfordrer verdens befolkning til å stoppe den nye krigen, og til å kreve at regjeringene i de respektive landene ikke involverer seg og ikke støtter den nye kriminelle militæroffensiven som planlegges.


 1. Communist Party of Albania
 2. Algerian Party For Democracy And Socialism
 3. Communist Party of Australia
 4. Communist Party of Azerbaidjan
 5. Democratic, Progressive Tribune, Bahrain
 6. Communist Party of Bangladesh
 7. Communist Party Of Belarus
 8. Communist Party of Workers of Belarus
 9. Workers’ Party of Belgium
 10. Communist Party of Belgium (Wallonia-Brussels)
 11. Communist Party of Bohemia and Moravia
 12. Communist Party of Brazil
 13. Brazilian Communist Party
 14. Communist Party of Britain
 15. New Communist Party of Britain
 16. Communist Party of Canada
 17. Communist Party of Chile
 18. Communist Party of Cuba
 19. The Progressive Party of the Working People – AKEL, Cyprus
 20. Communist Party of Denmark
 21. Communist Party in Denmark
 22. Danish Communist Party
 23. Communist Party of Finland
 24. Communist Workers’ Party of Finland
 25. Pole of Communist Revival, France
 26. URCF (France)
 27. Galician People's Union, Spain
 28. Unified Communist Party of Georgia
 29. German Communist Party (DKP)
 30. Communist Party of Greece
 31. Hungarian Workers’ Party
 32. Tudeh Party of Iran
 33. Communist Party of Ireland
 34. Party of the Italian Communists
 35. Communists People’s Left-Communist Party, Italy
 36. Activist Group Shiso-Undo, Japan
 37. Jordanian Communist Party
 38. Socialist Party of Latvia
 39. Socialist People’s Front of Lithuania
 40. Communist Party of Luxembourg
 41. Communist Party of Malta
 42. Communist Party of Mexico
 43. Partido Socialista APN, Mexico
 44. People’s Resistance, Moldova
 45. New Communist Party of the Netherlands
 46. Communist Party of Norway
 47. Communist Party of Pakistan
 48. Palestinian Communist Party
 49. Palestinian People’s Party
 50. Philippine Communist Party [PKP-1930]
 51. Communist Party of Poland
 52. Portuguese Communist Party
 53. Communist Party of the Russian Federation
 54. Communist Workers’ Party of Russia
 55. Communist Party of Soviet Union
 56. Communist Party of Slovakia
 57. Communist Party of Spain
 58. Communist Party of the People of Spain
 59. Sudanese Communist Party
 60. Communist Party of Sweden
 61. Syrian Communist Party
 62. Syrian Communist Party [Unified]
 63. Communist Party of Tadjikistan
 64. Communist Party of Turkey
 65. Labour Party of Turkey (EMEP)
 66. Communist Party of Ukraine
 67. Union of Communists of Ukraine
 68. Communist Party of Venezuela
 69. Party for Socialism and Liberation (USA)
 70. CPUSA

Emneord: nato, usa, syriakrigen, eu

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!