Vedvarende tvil om ansvar for kjemiske våpen i Syria

USAs regjering insisterer på etterretningskilder som bevis for sine påstander, men fortsatt legges ikke fram et eneste bevis fra USAs spionasje; ikke satellitt-bilder, ikke bevis på syrisk militær-kommunikasjon som kobler president Bashar al-Assad direkte til påstanden om bruk av kjemisk krigføring.

 

I fravær av bevis legger Syria-Assad og Russland fram et annet alternativ: Opprørerne står bak angrepet, 21/8-2013. Ingen av partene kan legge fram bevis for noen av versjonene. Det er flere spørsmål enn svar mens USA truer med mulig militær-angrep.

Angrepet kom tidlig på morgenen mot et opprørs-kontrollert område; forstaden Ghouta i Damaskus. Det sies å være det mest dødelige angrepet med kjemiske våpen i løpet av de 2 og et halvt årene borgerkrigen har vart. Beretninger fra overlevende, fotografier av mange døde svøpt inn i hvite laken og dusinvis av videoer som viser ofre i krampe som kjemper for å få pust, sjokkerer verden og får Obama til å ta initiativ til aksjon, fordi bruk av kjemiske våpen krysser den røde linjen han har trukket for et år siden.

Likevel, en uke etter at Kerry la fram sine beskyldninger mot Assad, har amerikanere flest, i hvert fall alle dem uten tilgang til hemmelige rapporter, ikke sett et fnugg av bevis. Det eksisterer bevisføring fra åpne kilder som får fram indisier om angrepet, deriblant videoer som viser deler av raketter. Analytikere tror disse sannsynligvis vises av det offisielle USA på lørdag samtidig med samling av videoer som viser ofre, deriblant barn, og viser symptomer på bruk av nervegass.

Noen eksperter tror omfanget av angrepet og summen av giftige kjemikalier som er brukt, gjør det tvilsomt at opprørerne kan stå bak. I den publiserte videoen mangler direkte bevis. Det foreligger bare indisier på at Assad står bak.

Obama er ute etter støtte overfor en splittet kongress og skeptiske verdensledere. Han hevder hans vurderinger i hovedsak baseres på satellitt -og etterretningssignal som viser forberedelse til gassangrep fra Assad, 3 dager før angrepet.

Men flere henvendelser om å få se satellitt-bilder avvises, trass i at administrasjonen har laget flere kopier av satellitt-fotos før under krigen for å vise resultat av regimets brutale framferd. På spørsmål på fredag om det finnes bilder som kan vises offentlig om 21/8 er svaret fra en regjerings-talsperson henvisning til et kart framskaffet av det hvite hus i forrige uke. Det viser det som offisielt sies er ikke-bekreftete områdene som ble angrepet.

Obama hevder også at det er avlyttet samtaler fra høyere syriske politikere om kjemiske våpen, men ønsker om å få se utskrift av samtalen avvises. Det samme gjelder henvendelsen fra AP om å få se utskrift av samtaler som angivelig viser at syrisk militær-personell får ordre om å forberede bruk av kjemiske våpen til et gass-angrep ved å bruke gass-masker.

USAs regjering sier bevis må hemmeligholdes og vil bare legge dem ut detaljert i lukkete rom for medlemmer av kongressen og sine viktigste allierte. Trass i konklusjonene, som også er basert på syriske aktivister og hundrevis av YouTube-videoer som viser følgene, er det mange eksperter som ikke kan begripe hva som egentlig har motivert Assad til å slippe løs kjemiske våpen mot egne landsmenn, spesielt med FN-inspektører like i nærheten og på et tidspunkt når troppene hans har fått et overtak.

Opprørere som beskylder Assad for angrepet, hevder han har fått rede på opprørernes planer om å trenge inn i Damaskus, selve maktbasen. Derfor beordrer han bruk av gass for å hindre dem. `Vi får ikke det til å stemme. Hvorfor vil øverstkommanderende bombe en landsby i utkanten av Damaskus med kjemiske våpen bare for å oppnå kortsiktig taktisk gevinst og med det risikere en langsiktig katastrofe`, sier Charles Heyman, tidligere britisk offiser som leder utgivelsen av en autorisert utgivelse om UKs væpnete styrker.

Uenighet over antall drepte og andre detaljer i forbindelse med angrepet har også fyrt opp under tvil blant skeptikerne. Obama-administrasjonen sier at 1429 mennesker døde på 12 ulike steder, for det meste i hovedstadens østlige bydeler. Tallet er tett opp under tallet som oppgis av vestlig-støttete syriske nasjonal-allianse. Når det spørres etter ofrenes navn, tar gruppen fram en liste på 395 navn. På listen identifiseres noen av ofrene kun med fornavn eller familienavn. Det er ingen forklaring på at hundrevis av navn mangler. I Ghouta har Majed Abu Ali, talsperson for 17 klinikker og feltsykehus nær Damaskus, satt opp samme liste og sier at sykehusene ikke er i stand til å identifisere alle døde.

Andre kilder oppgir mye lavere tall på antall drepte: Observatører for menneskerettigheter fra UK sier at de bare teller ofre, identifisert med navn, og at totalen så langt er 502. De har stilt spørsmål om USA-antallet og oppfordrer Obama til å legge ut informasjon om hva tallet deres er basert på. AP har også gjentatt spurt om liknende klargjøring. Humanitære `Leger uten grenser` sier de ikke kan oppdatere sitt første tall fra 24/8 på 355 drepte, fordi kommunikasjon på bakken rundt Damaskus er vanskelig. Estimatet baseres på rapporter fra 3 sykehus i samme område legene arbeider. Dessuten avviser legene misbruk av sine opplysninger fra USAs -og UKs-e-tjeneste. Legenes informasjon kan ikke brukes til å rettferdiggjøre `krig`. I et dementi på legenes hjemmeside sier de at de ikke har kapasitet til å identifisere årsak til symptomer for pasienter eller finne ut hvem som står bak.

Hisham Jaber, libanesisk hær-general, som følger krigen i Syria meget tett, sier det vil være `politisk selvmord` for Assad å begå en slik handling, når Obama på forhånd har gitt en slik advarsel. Han stiller også spørsmål ved USAs vurderinger om at syriske opprørere ikke er i stand til å avfyre et så avansert våpen. Han sier at det blant de antatt 70 000 overløpere fra Syrias styrker, er det mange som nå kjemper for opposisjonen. De har opplæring i bruk: `Det er forståelig at en eller flere vet hvordan de skal tilpasse en rakett -eller utskytingsrampe med kjemiske våpen`. Jaber leder for Midt-Østen senteret for studier og politisk forskning i Beirut. Han sier også at syriske opprørere har skaffet seg kjemiske våpen, sendt inn fra stammer i Libya etter Gadhafis fall, via saudiske mellom-menn. Andre våpen fra Libya er blitt brukt i konflikten, men Jaber kan ikke levere bevis som understøtter påstandene.

Saudi-Arabia har vært opposisjonens hovedleverandør. Prins Bandar bin Sultan, leder for saudisk e-tjeneste, fløy nylig til Moskva. Han er da ute etter å presse Russland til å stanse støtten til Assad. Offisielle talspersoner for Syrias regjering og Assad anklager utenlandske opprørskjempere som via hjelp av Saudi-Arabia og Tyrkia står bak angrepet i håp om at det vil utløse internasjonal militær-aksjon.

Syria sier at noen av landets egne soldater ble hardt rammet i Jobar, i utkanten av Damaskus, på vei inn i tuneller, klargjort av opprørere. FN-eksperter, som har samlet cellevev og andre stikkprøver fra ofre i Ghouta og besøkte Mazzeh militær-sykehus i Damaskus, tok da prøver fra skadete soldater der. 2 dager etter angrepet i Ghouta, kringkastet Syrias stats-TV bilder av plastikk-flasker, gass-masker, medisin-sylindere, eksplosiver og andre gjenstander, funnet på opprørernes gjemmesteder. En tønne var påført `Made in Saudi-Arabia`.

I USA har saken om militær-aksjon ført til sammenlikninger med falske data, brukt av Bush-administrasjonen for å rettferdiggjøre invasjonen i Irak i 2003. Mange offisielle talspersoner sier til AP at e-tjenestens forsøk på å koble Assad til angrepet, 21/8, ikke er en `fulltreffer`, og viser til CIA-sjefen George Tenet`s påstander i 2002 om at USAs e-tjeneste kunne bevise at Irak hadde masse-ødeleggelsesvåpen. Det viste seg at informasjonen var falsk. Disse erfarne personene viser til manglende direkte kobling mellom Assad og et kjemisk angrep. Det blir ikke tatt med av Obama-administrasjonen når den sier at Assad har ansvar som øverste befal. Dessuten har USAs e-tjeneste mistet oversikten over noen av de kjemiske våpnene, når den antyder muligheten for at opprørerne har fått tak i de dødelige substansene.

NKP mener Obama og USA-imperialismen bevisst spiller ut dette aggressive kortet i den kapitalistiske krisa for å oppnå full kontroll over Midt-Østen.

NKP oppfordrer Norges befolkning og fredsbevegelsen å engasjere seg i kravet om at Norges regjering åpent må gå ut mot denne aggressive og farlige krigspolitikken!

(Basert på artikkel fra Kimberley Dozier og Zeina Karam, The Associated Press, The State, South Carolina`s homepage, Beirut, 9/9-2013. Foto: SANA)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!