Fellesaksjoner for kommunistpartiene

På det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013 ble det lagt en felles platform for markeringen av viktige hendelser i 2014:

 

1. Minne om 100 års dagen for 1. verdenskrigs start, 75 års dagen for 2. verdenskrigs start, felles kampanje til varsel om de nye internasjonale militære konfrontasjoner, og behovet for å styrke kampen for fred mot imperialistisk aggresjoner og krig og framheve at kampen for fred er nøye knyttet sammen med kampen for sosialismen.

 

2. Markere 15 års dagen for NATOs angrep på Jugoslavia, en ny fase i utviklingen av militær imperialistisk strategi, og den begynnende okkupasjonen av Kosovo og den sørlige serbiske provinsen Mythica.

3. Organisering av internasjonalt seminar om virkningen av den kapitalistiske krisas virkning på utviklingslandene, med spesielt fokus på retten til økonomisk og sosial utvikling og vern av naturresurser, fremheving av monopolenes destruktive rolle overfor det globale miljøet, med understreking av det anti-monopolistiske og anti-kapitalistiske perspektivet på den globale miljøkrisa.

4. Organisere internasjonal solidaritets kampanje for prosessene og kampene i Latin-Amerika og Karibia, spesielt med Cuba mot USAs blokade, EUs «common position», frigivelse av de fire cubanske patriotene, politiske fanger i USA - med Bolivariske Venezuela og med Columbias folks kamp for fred med sosial rettferdighet.

5. Organisering av arbeidsmøte til diskusjon av den ideologiske offensiven og massemedias rolle, og utveksling av erfaringer med massekommunikasjons arbeid.

6. Feire kvinnedagen 8. mars 2014, med framheving av krisas og imperialismens mangesidige offensivs virkning på arbeidende og nasjonalt undertrykte kvinner, og uttrykke solidaritet med deres kamp og deres anti-imperialistiske bevegelse.

7. Hedre og feire 1. mai dagen, uttrykke kampen til forsvar for arbeidernes og folkenes økonomiske og sosiale rettigheter, for retten til arbeid og arbeiderrettigheter, med framheving av klassekampen, og opphevelse av menneskets utbytting av mennesket. Initiativ til aksjon mot arbeidsløsheten og dens reelle røtter, med spesiell

framheving av den store og økende ungdomsarbeidsledigeten. Forsvare faglige rettigheter, fordømme politisk forfølgelse, krav om å frigi fengslede faglige tillitsvalgte.

8. Aksjoner mot rasisme, fremmedhat, og fascisme, understreke viktigheten av ideologisk kamp mot anti-kommunisme og historieforfalskning, fordømme EUs institusjonelle kampanjer og tiltak for å likestille kommunisme med fascisme.

9. Aksjonsdag til støtte for straffeforfulgte kommunistiske partier, og forbudte kommunistiske symboler, solidaritet med kommunistpartier fordømt i sine land.

10. Minne 95 års dagen for den Kommunistiske Internasjonale (mars 1919), 90 års dagen for Lenins død, og hans sentrale bidrag for den kommunistiske bevegelsen.

11. Internasjonalt seminar om de sosiale og nasjonale frigjøringskampen til folkene i de arabiske landene og Midt-Østen, solidaritet med folkene i regionen som er ofre for imperialismen og zionismens kriminelle aggresjoner, det Palestinske og Syriske folk, og folk som reiser seg mot undertrykkende, diktatoriske og reaksjonære regimer.

12. Fordømme imperialismens intervensjon mot Syria og Iran, fritt Palestina!

13. Internasjonal front mot imperialismen: Støtt den Faglige internasjonale WFTU, Verdensfredsrådet WPC, Verdens demokratiske ungdom VDU og Kvinnenes internasjonale demokratiske føderasjon WIDF!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!