Ny sentralkomité

Norges Kommunistiske Parti avholdt landsmøte i Oslo 2. og 3. november.

 

Ny leder ble Jørgen Hovde, 27 år, fra Hokksund. Han var tidligere leder av Ungkommunistene, NKPs ungdomsorganisasjon.

Den avgåtte leder, Svend Haakon Jacobsen, ble valgt til generalsekretær.

 

NKPs nyvalgte Sentralkomite, fra venstre:

Kato Bjørkli

Knut Arne Wold

Svend Haakon Jacobsen

Anders Myrhaug

Jørgen Hovde

Stig Ødegaard

Harald Øystein Reppesgaard

Runa Evensen

Adrian Larsen

Knut Jarle Berg

Kai Petter Pettersen

Alexander N. Sørnes

Geir Hansen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!