FELLES UTTALELSE FRA KOMMUNIST OG ARBEIDERPARTIENE PÅ EUROPEISK MØTE I BRUSSEL 30. SEPTEMBER 2013

Skrevet . Publisert i 2013

Kommunist og arbeiderpartiene fremmer en militant oppfordring til arbeiderklassen, folket og ungdommen, og understreker at de vil spille den ledende rollen, slik at kampen som arbeidsfolks bevegelser står i blir effektiv og utvikler seg til en massebevegelse. 

 
 
 
Dette er en oppfordring til å gi bestemte militante svar på den full-skala anti-folkelige offensiven fra kapitalkreftene og regjeringene som tjener interessene og profittskapningen til de store forretningsgruppene.
 
Folkets erfaringer viser at EU er en union av monopolene, dets strategi tjener europeisk kapital.
 
Familiene i arbeiderklassen og folket står overfor de smertefulle konsekvensene av borgerlig styring, den anti-folkelige politiske linja til de sosialdemokratiske partiene og regjeringene.
 
Arbeidsløshet plager millioner av arbeidere, og rammer spesielt hardt ungdom og kvinner.
 
Fleksible ansettelsesformer utvides stadig, kollektive tariffavtaler, sosiale rettigheter og sosiale sikkerhetsnett oppheves, fattigdommen vokser.
 
Kapitalismen har uttømt sine muligheter til å fremskaffe løsninger på folkenes problemer, den har gått ut over sine historiske grenser, den er et råttent utbyttingssystem som ikke kan forbedres. Folkenes kamp er effektiv dersom den er rettet inn mot å styrte dette systemet.
 
Arbeiderne må bestemt fordømme de imperialistiske krigene, undertrykkingspolitikken, anti-kommunismen, de fascistiske organisasjonenes kriminelle virksomhet.
 
Våre partier vil intensifiere sin kamp mot sosialdemokrati og opportunisme, og vier sine krefter til forsterking av folkenes kamp, utviklingen av arbeiderklasse solidaritet, hårdnakket utholdende organisering av arbeiderklassen, bygging av den sosiale folkelige alliansen slik at kampen for avskaffelsen av den kapitalistiske utbyttingen kan bli mer effektiv, slik at arbeiderne kan nyte den rikdommen de produserer.
 
 
SOSIALISMEN ER TIDSRIKTIG OG NØDVENDIG!

Utskrift