NKP hilser KKE på 95 årsdagen

NKP hilser vårt stolte proletarisk internasjonalistiske søsterparti KKE til lykke med 95 årsdagen som blir feiret i Athen og Hellas søndag 8. desember 2013

 

 

KKE har vært veiledet av Marxismen-Leninismen siden det ble grunnlagt, og har alltid vært trofast mot den proletariske internasjonalismen. Det forsvarte den sosialistiske konstruksjonen i Sovjetunionen, i Europa, Asia og på Cuba. Det har deltatt i den Kommunistiske Internasjonale. Det har uttrykt solidaritet med verdens arbeiderklasses kamp, med folkenes kamp for nasjonal frigjøring, for sosialisme.

KKE mottok under kritiske perioder av sin kamp internasjonal solidaritet og støtte fra den internasjonale kommunist- og arbeiderbevegelse. Det kjemper for reorganisering av den Internasjonale Kommunistiske bevegelse etter tilbakeslaget og krisen som det opplevde og fremdeles opplever i dag, etter kontrarevolusjonens seier i 1989-1991.

KKE har i sin 95-årige historie demonstrert en solid forpliktelse overfor de grunnleggende prinsippene for revolusjonære arbeideres kommunistiske parti: anerkjennelse av arbeiderklassens ledende rolle i den sosiale utviklingen og for Marxistiske-Leninistisk ideologi som revolusjonær teori for revolusjonær politisk handling. Det har aldri oppgitt klassekampen, den sosialistiske revolusjonen og proletariatets diktatur. KKE har stått imot turbulensen som kontrarevolusjonens seier i Sovjetunionen og i de andre sosialistiske statene i Europa og Asia skapte. Utholdenheten er ikke tilfeldig, den har blitt smidd gjennom historiske blodsbånd til arbeiderklassen og de fattige bøndene helt siden partiets grunnleggelse.

Helt siden 1918 har KKE gitt politisk innhold til arbeidernes kamper mot den kapitalistiske utbyttingen og betalt prisen med mange dødsfall, tortur og forfølgelse.

I de første tiårene av sin eksistens ble de utsatt for statlig borgerlig undertrykkelse i alle former (parlamentarisk, diktatorisk), med utholdende organisering av arbeiderklassen med positive resultater for folkebevegelsen. Det demonstrerte vedvarende utholdenhet i spesielt råe forhold under illegalitet i flere perioder. Det deltok i første linje under den væpnede kampen mot de tre okkupasjonsmaktene (Tyskland, Italia og Bulgaria) gjennom EAM-ELAS motstandsfronten. Ved to anledninger, i desember 1944 og under Hellas Demokratiske Armes (DSE) tre års kamp (1946-1949), kom arbeiderbevegelsen under KKEs ledelse, og de allierte bøndenes bevegelse i væpnet konflikt med borgerskapets makt, som var støttet av den direkte imperialistiske intervensjonen først fra Storbritannia og seinere USA.

I hele sin 95-årige historie har KKE kjempet mot «samarbeidet» og utbyttedes underkastelse under utbytterne, det forsvarte arbeiderklassens og folkets seire.

KKEs dype historiske røtter i arbeiderklassen og folket og stabile hengivenhet overfor de grunnleggende prinsippene i Marxismen-Leninismen forklarer hvorfor KKE under tidligere kriser – spesielt i 1968 og 1991 – klarte å sikre partiets kontinuitet.

KKE er reorganisert organisatorisk, ideologisk og programmatisk gjennom hele sin nyere historie, basert på sine fem kongresser siden krisa i 1991. På den siste 19. kongressen vedtok de sitt nye program, som utvikler KKEs altomfattende strategi for sosialisme, og klassekampens grunnleggende oppgaver.

 

NKP hilser vårt stolte proletarisk internasjonalistiske søsterparti KKE til lykke med 95 års-dagen som blir feiret i Athen og Hellas søndag 8. desember 2013!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!