Til Nelson Mandelas minne

Skrevet . Publisert i 2013

NKP gjengir her Raul Castros tale om Nelson Mandelas minne:

 

Vi gir følelsesmessig anerkjennelse til Nelson Mandela, det høyeste symbolet på verdighet og faste hengivenhet overfor den revolusjonære kampen for frihet og rettferdighet; en profet for enhet, fred og forsoning.

 

Sammen med sine kamerater ledet han kampen mot Apartheid, for å åpne veien for et nytt Sør-Afrika; et ikke rase-diskriminerende og forent Sør-Afrika i dets søken etter lykke, likhet og trivsel for alle deres barn, en nasjon med lyst til å overvinne konsekvensene av kolonialisme, slaveri og rase-deling og –diskriminering.

Etter å ha satt et eksempel på integritet og utholdenhet, ledet han forsøket på å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og skape muligheter for alle.

Mandela gir et uoverstigelig eksempel for Latin Amerika og Karibia, som i dag beveger seg i retning av enhet og integrasjon til folkenes fordel, basert på respekt for forskjeller, og overbevist om at det er gjennom dialog og samarbeid at uoverensstemmelser kan løses og siviliserte relasjoner kan etableres mellom dem som har forskjellige oppfatninger.

Som Mandelas liv lærer oss, er det bar felles anstrengelser fra alle nasjoner som vil sette Menneskeheten i stand til håndtere de enorme utfordringene som truer dens eksistens.

Cuba som er et land født i kampen for uavhengighet og for opphevelse av slaveriet, hvis barn har afrikansk blod rennende i sine årer, og har hatt privilegiet å kjempe og bygge ved siden av de afrikanske nasjonene.

Vi vil aldri glemme Mandelas bevegede hyldest til vår felles kamp da han besøkte vårt land 26. juli 1991, og sa, at «det Cubanske folk har en spesiell plass i hjertene til folkene i Afrika.»

Jeg husker hans nære hengivenhet til Fidel Castro, et symbol på broderlig forhold mellom afrikanere og cubanere. Fidel har sagt: «Nelson Mandela vil ikke bli husket alene for de 27 sammenhengende årene han var fengslet uten å oppgi sine ideer. Han vil bli husket fordi han var i stand til å reingjøre sin sjel fra den giften som slik en urettferdig straff kunne ha plantet der; og for sin generøsitet og visdom, som under seieren gjorde ham i stand til med stort talent å lede sitt uselviske og heroiske folk, da han visste at et nytt Sør-Afrika ikke kunne bygges på hat og hevn.»

 

Evig ære og berømmelse til Nelson Mandela og det heroiske sørafrikanske folk!

Les også: Sør-Afrikas kommunistpartis hyllest til sin trofaste kamerat

Utskrift