Norske politikere vil kriminalisere romfolk for å utvise dem

Oslo Bystyre vedtok onsdag 14. mai med stort flertall slik presisering av politivedtektene: «I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet.» Aftenposten Oslo by torsdag 16. mai opplyste kun at SV, Rødt og Miljøpartiet de grønne gikk imot.

Romfolket har historisk sett blitt dårlig behandlet, og har små muligheter til å livnære seg i Europas fattigste hjemland Romania. Kriserammete EU vil i liten grad bedre forholdene for deres fattige folk. Det er derfor helt naturlig at arbeidsløse romfolk og andre søker til rike Norge. Ingen ønsker å være fattige, måtte tigge og sove ute vinterstid, men de forsøker å overleve på den måten som er mulig.

 

Per Fugelli fikk tildelt Fritt ords pris, og trakk i sin tale sammenlikninger mellom hvordan romfolket behandles i vårt land i dag, og hvordan jødene tidligere ble forfulgt som folk, med grov rasisme, med egen jødeparagraf, landsforvisning, nektet adgang til riket, og nazistenes deportasjon med Donau til tilintetgjørelsesleire.

Som vi kjenner til, er romfolket også blitt utsatt for slike forfølgelser.

 

Prester reagerer på forbudet, og har invitert kirkeansatte og lekfolk til å demonstrere mot kommunens vedtak, ved å sove ute i Sofienbergparken i Oslo natt til tirsdag 21. mai. Kari Veiteberg, prest i Kirkens bymisjon i Bergen la forslaget ut på Facebook, og over 60 har hittil sagt de vil delta. Veiteberg, som tidligere har bodd i Oslo, stiller seg uforstående til bystyrevedtaket.

 

Protestaksjonen mot bystyrevedtaket får bispestøtte. Jeg synes det er flott at noen prester markerer sin motstand mot forbudet på denne måten, sier Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme. En slik markering er fredelig, men effektfull. Med denne aksjonsformen viser man samhørighet med mennesker som av ulike årsaker er tvunget til å sove ute. Det blir interessant å se hvordan politiet vil bruke sine knappe resurser, mener han. Tunsberg biskop Laila Riksaasen Dahl sier aksjonen er strålende. Hun etterlyser samtale om de bakenforliggende årsakene. Vi kan ikke bare forby symptomene.

 

Kari Veiteberg tror soveforbudet er myntet på en spesiell gruppe. Det er lett å tenke at endringene i vedtektene og språkbruken er et ønske om å stoppe spesielle grupper. Når bystyret vedtar innskjerpingen av paragrafen rett før sommeren, når mange kommer tilreisende fra andre land, blir dette enda tydeligere.

 

NKP konstaterer at Arbeiderpartiets sentrale tillitsvalgte ved å støtte bystyrevedtaket, har forlatt en sosial og humanistisk plattform, og at deres «fattigdomsbekjempelse» kun er munnsvær.

Hva med Krf og Venstres humanisme og medmenneskelige troverdighet, når de ikke stemmer mot bystyrets vedtak?

(Foto: Deutsches Bundesarchiv)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!